Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Mielenosoittajat vaativat Metsähallituksen tulostavoitteen kohtuullistamista

Mielenosoittajat vaativat Metsähallituksen tulostavoitteen kohtuullistamista

Luonto-Liiton metsäryhmä järjestää tänään 13.2.2019 mielenosoituksen maa- ja metsätalousministeriön edustalla Hallituskadulla Helsingissä.
Mielenosoittajat vaativat Metsähallituksen tulostavoitteen kohtuullistamista

Kuva: Reija Mikkola-Patriarca

Mielenosoittajat vaativat, että ennätystasolle kiristettyä Metsähallituksen tulostavoitetta lasketaan, jotta valtion mailla voidaan huomioida luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeet nykyistä paremmin.

Maa- ja metsätalousministeriö päätti äskettäin nostaa Metsähallituksen tulostavoitteen ennätystasolle 150 miljoonaan euroon ja tulostavoitteen valtiolle 140 miljoonaan euroon. Tulostavoitetta on nostettu viimeisen vuosikymmenen aikana yli kaksinkertaiseksi. Viimeisintä kiristystä perustellaan parantuneella puun hinnalla, mutta ilman tätä lisäystäkin tulostavoitetta oltiin vuodelle 2019 nostamassa 110 miljoonaan euroon.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan viimeisin korotus Metsähallituksen tulostavoitteeseen ei johda hakkuiden lisäämiseen vaan johtuu parantuneesta markkinatilanteesta. Taloudellinen tulostavoite kuitenkin määrittelee Metsähallituksen liikkumavaran lakisääteisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidossa. Metsähallituksella on metsätalouden harjoittamisen lisäksi vastuullaan myös valtion omistamien alueiden luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu sekä saamelaisten oikeuksien huomioiminen. Metsät ovat myös merkittävin hiilinielu Suomessa, ja niiden hakkuumäärien vähentämisellä ja pehmeämmillä käsittelymenetelmillä olisi suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ylisuuret hakkuutavoitteet aiheuttavat konflikteja eri puolilla Suomea jatkuvasti vuosikymmenestä toiseen.

Joulukuussa 2018 julkaistu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio vahvistaa, että luonnon monimuotoisuuden tila ja kehityssuunta on Suomessa edelleen hälyttävän huono. Metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n väliarvioinnin yhteydessä on toisaalta todettu, että valtion mailla on edelleen kymmeniä tuhansia hehtaareita suojelemattomia metsiä, joiden luonnonsuojeluarvo on jopa korkeampi kuin yksityisiltä suojelutarkoituksiin hankittujen metsien. Ympäristöjärjestöt ovat koonneet omia esityksiään valtionmaiden suojelun arvoisista metsä- ja suoalueista osoitteeseen www.metsakartat.fi.

Ympäristöjärjestöt tekivät vuonna 2018 kansalaisaloitteen avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla. Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 60 000 suomalaista ja se etenee tänä keväänä valittavan uuden eduskunnan käsittelyyn. Avohakkuiden vähentäminen parantaisi luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilaa, metsien hiilensidontaa ja virkistyskäyttöä. Vaikka avohakkuuton metsätalous voi olla taloudellisesti jopa nykymallia kannattavampaa, siirtymäaikana myös Metsähallituksen tulostavoitteita olisi tarkasteltava uudelleen.

Lisätiedot:

Reija Mikkola-Patriarca (paikan päällä mielenosoituksessa), vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, Luonto-Liitto, p. 040 154 9869

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, p. 045 1179 610, lauri.kajander@luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,