Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto ja SLL Kainuu vaativat Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut Hossan kansallispuiston rajalla

Luonto-Liitto ja SLL Kainuu vaativat Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut Hossan kansallispuiston rajalla

Metsähallitus on aloittanut hakkuut Hossan kansallispuistoon rajautuvissa vanhoissa metsissä Pistonlehdontien varressa. Luontojärjestöjen alueelle tekemän maastokäynnin perusteella hakattavaksi on osoitettu luonnontilaisen kaltaisia, runsaslahopuustoisia vanhoja metsiä. Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri vaativat, että Metsähallitus noudattaa virallista strategiaansa ja lopettaa luonnon monimuotoisuudelle arvokkaiden vanhojen metsien hakkuut valtion mailla.
Luonto-Liitto ja SLL Kainuu vaativat Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut Hossan kansallispuiston rajalla

Kuva: Matti Liimatainen

”Kyse on luonnonmetsiksi luettavista kohteista, jotka ovat aivan yhtä hienoa metsää kuin kansallispuiston rajojen sisäpuolellakin on. Puiston rajojen hienosäädössä on osittain epäonnistuttu”, toteaa alueella luontokartoituksia tehnyt metsätalousinsinööri Jyri Mikkola.

Metsähallituksen tekemän metsänkäyttöilmoituksen mukaan usealle suoraan Hossan kansallispuistoon rajautuvalle kohteelle on suunniteltu avo- ja siemenpuuhakkuita. Tiistaina 29.10.2018 Metsähallitus tiedotti muuttaneensa osan hakkuista poimintahakkuiksi.

”Kyse on kohteista, joita ei tulisi lainkaan hakata, oli hakkuumenetelmä mikä tahansa. Nämä ovat malliesimerkkejä kohteista, joilla jo luontojärjestöjenkin edistämä avohakkuuton jatkuvapeitteinen metsätalous aiheuttaa liikaa haittaa. Se soveltuu hyvin talousmetsien menetelmäksi, mutta tämän kaltaisille arvokkaille luontokohteille ja maisema-alueille ei kuulu metsätalous, vaan suojelu”, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

”Hakattavaksi esitettyjen kohteiden arvo on ollut Metsähallituksella hyvin tiedossa. Luonnonsuojeluliitto esitti näitä kohteita suojeltavaksi jo Hossan kansallispuiston perustamisen yhteydessä, ja liiton Kainuun piiri on sittemmin sisällyttänyt ne Metsähallitukselle Kainuun alue-ekologisen suunnitelman päivitystä varten toimitettuun arvokkaiden luonnonalueiden aineistoon. Kohteet sisältyvät myös Greenpeacen esittämiin suojelurajauksiin”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin metsävastaava Vesa Hyyryläinen.

Metsähallituksen virallisen strategian yhtenä päätavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden väheneminen valtion mailla vuoteen 2020 mennessä. Kansallispuistoon rajautuvien vanhojen luonnonmetsien hakkaaminen on tavoitteen kanssa selvässä ristiriidassa. Lisäksi nyt hakattavaksi aiotut metsät sijaitsevat maisemallisesti näyttävässä soiden, vesien ja metsien muodostamassa mosaiikissa kansallispuiston rajaa seurailevan tien varressa.

”Näiden metsien aiempi käsittelyhistoria rajoittuu kauan sitten tehtyihin poimintahakkuisiin, joissa vain pieni osa puustosta on poistettu. Tällaisten vähiin käyneiden vanhojen luonnontilaisen kaltaisten metsien hakkaaminen olisi ristiriidassa Metsähallituksen virallisen strategian kanssa”, muistuttaa Jyri Mikkola.

Metsähallitus on 29.10.2018 päivätyssä tiedotteessaan ilmoittanut muuttaneensa puistoon rajautuvien kohteiden hakkuut ”poimintahakkuiksi”. Metsähallituksen oman aiemman ilmoituksen mukaan ”poimintahakkuissa” voidaan poistaa enimmillään jopa 80 % hakattavan kohteen puustosta.

”Tämä poikkeaa radikaalisti siitä, mitä poimintahakkuulla on perinteisesti tarkoitettu, eli hakkuuta jossa päinvastoin säästetään vähintään 80 % puustosta. Suurelle yleisölle syntyy helposti virheellinen mielikuva hakkuiden todellisesta luonteesta”, sanoo Jyri Mikkola. ”Tässäkään tapauksessa ei voi etukäteen tietää, kuinka rajuista hakkuista olisi todellisuudessa kyse. Koska Metsähallituksen tiedotteessa todetaan, että hakkuiden maisemavaikutuksia lievennetään säästöpuuryhmien sijoittelulla, vaikuttaa siltä, että rajuimman mukaan oltaisiin toimimassa. Säästöpuuryhmiä kun tyypillisesti käytetään vain hyvin voimakkaiden hakkuiden yhteydessä”.

Lisätietoja:

Metsähallituksen tiedote hakkuista: http://www.metsa.fi/-/peitteista-metsankasittelya-sovelletaan-kansallispuiston-laheisyydessa-hossassa

Metsähallituksen strategia: http://www.metsa.fi/strategiajaarvot

 

Jyri Mikkola, aluetta kartoittanut metsätalousinsinööri, p. 0400 372 433

Vesa Hyyryläinen, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin metsävastaava, p. 040 540 8830

Lauri Kajander, Luonto-Liiton metsävastaava, lauri.kajander@luontoliitto.fi , p. 045 1179 610

--

TIEDOTE 30.10.2018

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,