Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsäyhtiöiden ja valtion muutettava asennettaan Etelä-Suomen metsien suojeluun

Metsäyhtiöiden ja valtion muutettava asennettaan Etelä-Suomen metsien suojeluun

METSÄYHTIÖIDEN JA VALTION MUUTETTAVA ASENNETTAAN ETELÄ-SUOMEN METSIEN SUOJELUUN

Luonto-Liitto tiedottaa 14.9.2000

Tänään 14.9. julkistettu Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsiensuojelun tarveselvitys toteaa odotetusti, että metsien suojelutilanne Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla vaatii parantamista.

Etelä-Suomen metsiensuojelualueet ovat liian pieniä ollakseen ekologisesti toimivia. Suojelumetsien lähialueet ovat ensisijaisia suojelun täydennyskohteita. Valtion liikelaitos Metsähallitus on kuitenkin viime aikoina hakannut useita Etelä-Suomen pienten suojelumetsien ympäristöjä. Hakkuita on tälläkin hetkellä suunnitteilla useilla arvokohteilla, esimerkiksi Evon alueella, joka mainitaan Etelä-Suomen ja Pohjan-maan metsiensuojelun tarveselvityksen tehneen työryhmän raportissa yhtenä tärkeänä metsiensuojelun painopistealueena.

Luonto-Liitto muistuttaa, että valtion laitos Metsähallituksella on lakisääteinen tehtävä huolehtia monimuotoisuuden suojelusta. Metsähallituksen on lopetettava suojelu-mahdollisuuksien heikentäminen ja otettava uusi asenne tuleviin suojelutalkoisiin.

Luonto-Liiton mielestä myös suuria metsäalueita omistavien metsäyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä metsien suojelussa. On kohtuullista, että myös metsätaloudessa toimittaisiin saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.

Metsäyhtiöiden miljardivoitot huomioon ottaen niillä on oltava varaa luovuttaa omia maitaan suojeluun korvauksetta. Valtion niukkoja luonnonsuojelumäärärahoja ei enää 2000-luvulla pidä käyttää suuryhtiöille maksettaviin korvauksiin. Korvausrahat on varattava yksityisille metsänomistajille.

Metsiensuojelua tarvitaan koko maassa

Luonto-Liitto muistuttaa, että metsäisten luontotyyppien suojelutilannetta ei ole kun-nolla selvitetty pohjoisboreaalisella vyöhykkeellä eikä keskiboreaalisen vyöhykkeen itäosissa. Vaikka metsä-Lapissa onkin suojeltu ylävien maiden heikkotuottoisia kangasmetsiä ei se silti itsestään selvästi takaa esimerkiksi korpimetsien, lehtojen ja alavien maiden runsaspuustoisten luonnonmetsien suotuisaa suojelun tasoa. Pelkkä määrällinen suojelu ei aina takaa laadullista suojelua.

Luonto-Liiton www-sivut ovat hyvä tietolähde metsäasioista kiinnostuneille. Ajankohtaisia kuvia Metsähallituksen hakkuista ja hakkuusuunnitelmista Etelä-Suomen arvometsissä: http://www.luontoliitto.fi/metsa

Lisätiedot: metsävastaava Matti Liimatainen, Luonto-Liitto, puh. 09-68 444 214 (050-346 2210) liimatainen_ät_luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,