Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus täyttää valtion ylisuuret tuotto-odotukset luonnon kustannuksella

Metsähallitus täyttää valtion ylisuuret tuotto-odotukset luonnon kustannuksella

Luonto-Liitto tukee Metsähallituksen pyrkimystä laskea tuloutustavoitetta. Valtio on koventanut Metsähallituksen taloudelliseen tulokseen kohdistuvia vaatimuksiaan ankarasti viime vuosina. Nyt ollaan pisteessä, jossa jopa Metsähallituksen metsätalouden johtaja Jussi Kumpula vetoaa julkisesti tuloutustavoitteen kohtuullistamiseksi.[1]

Luonto-Liitto tiedottaa 13.12.2011

Metsähallitus tekee tuloksensa hyödyntämällä valtion omistamia maita ja vesiä. Suurin yksittäinen tulonlähde ovat metsien hakkuut - noin 85 % Metsähallituksen tuloista syntyy puuta myymällä. Muita tulonlähteitä ovat muun muassa vapaiden rantojen myyminen mökkitonteiksi, maa-ainesten myyminen eli esimerkiksi kallioiden murskaaminen ja harjujen kaivaminen sekä soiden luovuttaminen turpeenkaivuuseen.

"Metsähallituksen ylisuuren tuloutustavoitteen seurauksena hakkuita suunnataan jatkuvasti sellaisille alueille, joita ei missään tapauksessa pitäisi hakata", muistuttaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander. "Hakkuissa hävitetään arvokkaita luontokohteita ja aiheutetaan merkittäviä haittoja metsien muille käyttömuodoille kuten retkeilylle."

Viime aikoina julkisuuteen ovat nousseet kiistat Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista Hossan retkeilyalueella Kainuussa ja Lapinjärven tutkimusmetsässä Itä-Uudellamaalla.[2] Hossassa hakkuita on suunniteltu Natura-alueella suojeltuja luontotyyppejä sisältäviin metsiin, ja paikalliset matkailuyrittäjät katsovat retkeilyalueen hakkuiden aiheuttavan kohtuutonta haittaa luontomatkailulle ja retkeilylle.[3] Lapinjärvellä hakkuut uhkaavat yhtä Uudenmaan edustavimmista yhtenäisistä metsäalueista.[4]

"Tuemme lämpimästi metsätalouden johtaja Kumpulan halua laskea Metsähallituksen tuloutustavoitetta ensi kevään tulosneuvotteluissa", toteaa Kajander. "Jatkuva tuotto-odotusten kiristäminen johtaa väistämättä lisääntyviin kiistoihin valtionmaiden käytöstä. Euro ei ole ainoa mittari, jolla yhteisen maaomaisuutemme hoitoa arvioidaan."

Suomi on sitoutunut useilla kansainvälisillä sopimuksilla luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseen. Uhanalaisuusarviointien mukaan metsien käsittely on suurin yksittäinen lajien uhanalaisuutta aiheuttava tekijä Suomessa. Jotta luonnon monimuotoisuuden turvaamistavoite toteutuisi, tarvitaan lisäsuojelua myös muiden omistajaryhmien mailla esimerkiksi METSO-ohjelman keinoin. Valtiolle eli veronmaksajille halvin tapa hoitaa velvollisuuttamme uhanalaisen luonnon suojelemisessa on kuitenkin siirtää valtionmaiden käyttötavoitteita ennätysvoittojen repimisestä yhteiskunnan kokonaisedun turvaamiseen.

Lisätietoja:

- Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, p. 045 1179 610, lauri.kajander [ät] luontoliitto.fi

Linkkejä:

[1] MH:n metsätalouden johtaja Jussi Kumpula YLE Kainuun haastattelussa 30.11.2011

[2] YLE Uutiset Hossan ja Lapinjärven hakkuusuunnitelmista 6.12.2011

[3] Luonto-Liiton tiedote Hossan hakkuista 30.11.2011 http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/metsa-hallitus-tuhoaa-luonnonmetsia-ja-pilaa-496

[4] Luonto-Liiton tiedote Lapinjärven tutkimusmetsästä 23.9.2011 http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tutkimusmetsien-hakkuissa-havitetaan-480

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,