Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus hakkaa uhanalaisen kuukkelin reviiriä Virroilla - Luonnonsuojelijat protestoivat maastossa

Metsähallitus hakkaa uhanalaisen kuukkelin reviiriä Virroilla - Luonnonsuojelijat protestoivat maastossa

METSÄHALLITUS HAKKAA UHANALAISEN KUUKKELIN REVIIRIÄ VIRROILLA - LUONNONSUOJELIJAT PROTESTOIVAT MAASTOSSA

Luonto-Liitto tiedottaa 7.11.2000

Valtion liikelaitos Metsähallitus aloitti maanantaina 6.11. laajat hakkuut alueellisesti uhanalaisen kuukkelin reviirillä Virtain Riponevalla. Osa 60 hehtaarin avo- ja harvennushakkuista tehtiin jo lokakuussa, mutta luontojärjestöjen toivomuksesta ne tuolloin keskeytettiin. Hakkuutauon aikana aluetta tutkineet linnustoasiantuntijat totesivat alueen olevan kuukkelin kannalta erittäin tärkeä, ja valtakunnalliset sekä alueelliset suojelujärjestöt esittivät alueen rauhoittamista kunnollisten tutkimusten ajaksi. Järjestöjen vetoomukseen Metsähallitus vastasi jatkamalla alueen hakkuita 6.11. peräti kahden metsäkoneketjun voimin.

Kaksikymmentä Luonto-Liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäsentä protestoi hakkuita leiriytymällä maastoon tänä aamuna klo 8:30 alkaen. Järjestöt vaativat, että Metsähallitus luopuu hakkuista välittömästi.

Metsähallitus kaventaa kuukkelin levinneisyysaluetta

Pohjoisten taigametsien lintuna tunnettu kuukkeli on intensiivisen metsätalouden vuoksi taantunut kolmannekseen 60 vuoden takaisesta kannastaan. Laji on luokiteltu uudessa uhanalaisluokituksessa valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi taantuneeksi lajiksi. Etelä-Suomessa kuukkeli on uhanalainen. Virtain hakkuut jouduttavat alueellisen sukupuuton uhkaa.

Suojelunarvoiset metsät säästettävä Etelä-Suomessa

Oulunjärven eteläpuolisista metsistä on suojeltu ainoastaan 1,1%. Suojelutaso on täysin riittämätön metsätalouden intensiteettiin nähden. Etelä-Suomen suojelu tulisi aloittaa juuri Virtain Riponevan kaltaisista valtion metsistä, joiden mahdollisuudet palautua kohti luonnontilaa ovat suurimmat. "Metsien suojelussa valtion tulisi näyttää esimerkkiä. Riponevan metsien hakkaaminen on edesvastuutonta", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Matti Liimatainen.

Lisätiedot paikan päältä:
metsävastaava Matti Liimatainen 050-346 2210
suojeluasiantuntija Sini Harkki 050-582 1107

Lisätietoja myös:
Harri Hölttä / Suomen luonnonsuojeluliitto 040-722 9224
Rainer Mäkelä / Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 040-530 8957

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,