Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallitus hakkaa arvometsiä kesken uusien suojelualueiden valintaa

Metsähallitus hakkaa arvometsiä kesken uusien suojelualueiden valintaa

Metsähallitus on kesän 2012 aikana hakannut useita metsiä, jotka sopisivat suojelukohteiksi osana valmisteilla olevaa valtionmaiden lisäsuojelua. Luonto-Liitto paheksuu Metsähallituksen toimia, jotka täyttävät niin sanottujen aavistushakkuiden tunnusmerkit: suojeluarvoja hävitetään tietoisesti kesken uusien suojelutoimien kohdentamista.

Luonto-Liitto tiedottaa 30.8.2012

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että valtion ja muiden julkisyhteisöjen metsiä suojellaan 20 000 hehtaaria lisää osana metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Pääosa tästä lisäsuojelusta tulee kohdistumaan Metsähallituksen hallinnoimiin valtion maihin. Tästä huolimatta Metsähallituksen metsätalousosasto jatkaa edelleen arvokkaiden luontokohteiden hakkuita.


Luonnonsuojelullisesti arvokkaita, METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet täyttäviä kohteita on hakattu kesän aikana ainakin Oriveden Soimasuon soidensuojelualueen ympäristössä, Kaavin Paljakalla ja Viitasaaren Väljänkankaalla. Luontojärjestöt olivat ennen hakkuita vedonneet Metsähallitukseen Soimasuon ja Paljakan alueiden säästämiseksi. Metsähallituksella on tälläkin hetkellä useita leimikoita METSO-ohjelmaan sopivilla kohteilla, kuten Pälkäneen Vaariansuolla, Kannonkosken Hintonniemessä ja Äänekosken Iisjärven-Ylä-Kivetyn alueen Lapinkankaalla. Luonto-Liitto vaatii, että näistä ja muista arvokkaiden kohteiden hakkuista luovutaan.


"Metsähallitusta ohjaavien ja METSO-ohjelmaa pyörittävien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön on ohjauksellaan varmistettava, ettei arvometsiä menetetä tai pirstota juuri ennen uusia suojelupäätöksiä. Liikelaitos ei tähän nähtävästi oma-aloitteisesti pysty”, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Luonnonsuojelun kehittämistä valtion mailla on viime aikoina haitannut hakkuiden lisäksi Metsähallituksen toteuttama laajamittainen maanmyynti. Esimerkiksi Pirkanmaalla Sastamalassa myytiin yksityiselle ostajalle toukokuussa luontojärjestöjen vetoomuksista huolimatta 90 hehtaarin palsta, joka sisälsi selkeästi suojelunarvoista metsää ja jopa METSO-ohjelman aikaisemmassa vaiheessa määriteltyjä monimuotoisuuskohteita. Yhteensä Metsähallitus on myynyt satoja valtion omistamia metsäpalstoja. Kaikkien alueiden menetettäviä luontoarvoja ei ole kunnolla selvitetty ja turvattu.

”On järjetöntä, että valtion omistamia arvokkaita metsiä hakataan ja myydään, vaikka päätökset valtion maiden suojelualueiden lisäämisestä on jo tehty. Samaan aikaan valtio myös ostaa yksityisiltä metsiä suojeluun”, Kajander jatkaa.Lisätietoja:

Lauri Kajander,
metsävastaava, Luonto-Liitto,
puh. 045 117 9610

Juho Kytömäki,
metsäasiantuntija, Luonto-Liitto,
puh. 040 841 7501


Blogikirjoitus ja kuvia Oriveden Soimasuon ympäristön hakkuista:
http://metsablogi.wordpress.com/2012/08/22/metsahallituksen-kesaiset-aavistushakkuut/

Luonto-Liiton vetoomus Metsähallitukselle eräiden sahatukkileimikoiden hakkuista luopumiseksi 10.5.2012 (PDF 2,9 Mb):
http://metsablogi.files.wordpress.com/2012/08/l-l_vetoomus_mh_sahapuuleimikot_100512.pdf

Luonto-Liiton ja ja Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote Metsähallituksen maanmyynnistä 5.4.2012:
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/valtion-maiden-arvokkaiden-luontokohteiden-532

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,