Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallituksen toiminta syö tulevaisuuden suojelumahdollisuuksia

Metsähallituksen toiminta syö tulevaisuuden suojelumahdollisuuksia

Metsähallituksen toiminta syö tulevaisuuden suojelumahdollisuuksia - Hakkuut Äänekosken Kivetyssä keskeytettävä

 

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto tiedottavat 2.2.2006

 

Luonto-Liitto ja Luonnonsuojeluliitto vaativat, että Metsähallitus keskeyttää hakkuut Räihänniemen vanhojen metsien suojelualueen reunalla Äänekosken Kivetyssä, Keski-Suomessa. Hakkuut aiotaan ulottaa aivan suojelualueen rajaan saakka. Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys ja maakunnan luonnonsuojelupiiri ovat jo vuosia vedonneet alueen säästämiseksi.

 

Nykyisen ekologisen tutkimustiedon perusteella suojelualueita kannattaa perustaa laajoina kokonaisuuksina. Lisäsuojelua tulisi keskittää nykyisten suojelualueiden ympärille. Uusia suojelumetsiä pitäisi muodostaa erityisesti lajistollisesti arvokkaiden suojelualueiden ympärille. Tämä olisi kustannustehokasta sekä ekologisesti että taloudellisesti.

 

Avohakkuut ja muu voimaperäinen metsätalous suojelualueiden ympäristössä rajoittavat suojelun keskittämisen mahdollisuuksia.

 

- Kivetyn hakkuut ovat esimerkki laajemmasta ongelmasta. Valtion mailla toimivan Metsähallituksen tulisi aktiivisesti säilyttää luontoarvoja suojelualueiden lähellä, mutta suunta näyttää olevan aivan toinen, sanoo Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä.

 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson pienimuotoisista kokeiluista on tarkoitus siirtyä laaja-alaisempaan suojeluun vuonna 2008. Metsähallituksen toiminta on johtamassa siihen, että valtion mailla yhä useampi laajentamista kaipaava suojelualueydin rajoittuu tuolloin tuoreeseen avo- tai muuhun päätehakkuuseen.

 

- Metso-ohjelma velvoitti Metsähallitusta tutkimaan ja turvaamaan suojelualueiden lähialueiden suojeluarvot. Alueiden rajoja hipovat päätehakkuut jatkuvat kuitenkin entiseen tapaan, Juho Kytömäki Luonto-Liitosta paheksuu.

 

Kivetyn alue on yksi suojelujärjestöjen esittämistä lukuisista ns. moratorioalueista Länsi-Suomen valtionmailla. Näillä alueilla hakkuista tulisi toistaiseksi pidättäytyä. Tällä viikolla paljastui myös erään toisen moratorioalueen, Jämsän Kuorevedellä sijaitsevan Välivuoren hakkuu. Metsähallitus on tammikuussa avohakannut Välivuorella yhteensä parikymmentä hehtaaria luonnonsuojelullisesti arvokasta metsää.

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto vaativat, että Metsähallitus pidättäytyy nykyisten metsiensuojelualueiden lähiseutujen ja muiden luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden metsien hakkuista Metso-ohjelman kokeiluvaiheen ajan.

 

Lisätiedot:

 

- Suomen luonnonsuojeluliitto: Harri Hölttä, metsäasiantuntija, p. 040 722 9224

- Luonto-Liitto: Juho Kytömäki, metsäasiantuntija, p. 040 841 7501

- Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin tiedote koskien Kivetyn metsien hakkuita

- Kuvia Kivetyn alueen metsistä Greenpeacen sivuilla

- Jämsän Välivuoren hakkuut Luonto-Liiton sivuilla

- Luonto-Liiton metsäryhmä

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,