Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallituksen provokaatio vaarantaa Etelä-Suomen valtionmaiden suojeluprosessin uskottavuuden

Metsähallituksen provokaatio vaarantaa Etelä-Suomen valtionmaiden suojeluprosessin uskottavuuden

METSÄHALLITUKSEN PROVOKAATIO VAARANTAA ETELÄ-SUOMEN VALTIONMAIDEN SUOJELUPROSESSIN USKOTTAVUUDEN

Luonto-Liitto tiedottaa 4.12.2002

Metsähallitus on kuukauden tauon jälkeen aloittanut avohakkuut luontojärjestöjen suojeltavaksi esittämällä Lopen Keihäsjärven alueella. Metsähallitus on aiemmin tehnyt alueella harvennushakkuita, mutta nyt aloitetut avohakkuut uhkaavat pahasti pirstoa jo syksyn hakkuissa kärsineen alueen koillisosan.

Luonto-Liiton mielestä alueen luontoarvot tulisi selvittää ja ottaa huomioon. Luontoarvot ja alueen yhtenäisuus voidaan turvata esimerkiksi perustamalla alueelle suojelumetsä luonnonvarasuunnittelun yhteydessä.

Tuloutustavoite estää metsien ekologisesti kestävän käytön valtionmailla

Eduskunnan Metsähallitukselle asettama liian korkea tuloutustavoite ja siitä johtuvat korkeat hakkuumäärät ovat merkittävin este valtionmetsien kestävälle käytölle. Samalla ne heikentävät mahdollisuuksia riittävän metsiensuojelun tason saavuttamiseksi jo nyt taloudellisestikin epäedullisen ikärakenteen omaavilla valtionmailla. Ekologisesti kestävä valtion metsien käyttö edellyttää hakkuumäärien ja tulostavoitteen alentamista.

Uutta näkemystä metsien arvottamiseen

Osana valtioneuvoston lokakuussa hyväksymää Etelä-Suomen metsien suojelun toimintaohjelmaa Metsähallitus sitoutui selvittämään nykyisten suojelualueiden lähialueiden sekä muiden arvokkaiden valtionmetsien lisäsuojelun kannalta tärkeät kohteet.

Vaikka mietinnön todelliset luonnonsuojelulliset hyödyt tulevat jäämään rahoituksen puutteessa pieniksi, on toteutettavat hankkeet tehtävä huolella. Käsityksiä suojelunarvoisesta metsästä on muutettava vastaamaan Etelä-Suomen metsien todellista tilaa. Tämä tarkoittaa aikaisempien, mm. vanhojen metsien suojeluohjelmassa käytettyjen kriteerien alentamista sekä ennallistettavuuden ja kehityspotentiaalin huomioon ottamista.

Potentiaalisesti arvokkaat alueet hakkuiden ulkopuolelle selvitystyön ajan

Valtioneuvoston hyväksymä Etelä-Suomen välttämätöntä, että valtio kantaa vastuunsa ja toimii asiallisesti metsiensuojelun edistämiseksi.

”Asiallista toimintaa on turhien provosointien välttäminen. Avohakkuiden jääräpäinen jatkaminen Lopen Keihäsjärvellä toistuvista pyynnöistä, esityksistä ja vetoomuksista huolimatta on juuri tällaista provosointia. Jos valtio hävittää mailtaan potentiaalisia arvokohteita koko suojeluprosessin ajan, on turha odottaa muilta toimijoilta malttia”, muistuttaa Juho Lintu Luonto-Liiton metsäryhmästä.

Luonto-Liitto toivoo, että Metsähallitus sitoutuisi noin kahdeksi vuodeksi hakkuurauhoituksiin Keihäsjärvellä ja muilla Luonto-Liiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton ja sen maakunnallisten piirien ehdottamilla metsäalueilla.

Lisätiedot:

Luonto-Liitto, Juho Lintu, lintu(@)luontoliitto.fi, 040 549 1597

www.luontoliitto.fi/metsa

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,