Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallituksen ennätystuloksen jäljet näkyvät luonnossa

Metsähallituksen ennätystuloksen jäljet näkyvät luonnossa

Tuloksen parantelu valtion omaisuutta myymällä ei ole taloudellisesti kestävää.
Metsähallituksen ennätystuloksen jäljet näkyvät luonnossa

Kuva: Hanna Heikkilä

Luonto-Liitto tiedottaa 21.3.2013

Metsähallitus tiedotti eilen tehneensä vuonna 2012 jälleen ennätystuloksen [1]. Metsähallituksen valtiolle tulouttama rahamäärä on kaksinkertaistunut vain seitsemässä vuodessa. Tämän kestämättömän tuloskasvun jäljet näkyvät suomalaisessa metsäluonnossa.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tekee tuloksensa hyödyntämällä valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähallituksen liikevaihdosta suurin osa, yli 85 prosenttia, tehdään metsiä hakkaamalla. Muita liiketoimintoja ovat muun muassa kallioiden louhinta, soran myynti ja rantojen myyminen mökkitonteiksi. Lisäksi Metsähallitus aloitti viime vuonna suurimittakaavaisen metsäpalstojen myynnin. Vuonna 2013 valtion maaomaisuuden myyntiä aiotaan kiihdyttää edelleen. Myyntiin on menossa yli 12 000 hehtaaria metsää [2].

Tuloksen parantelu valtion omaisuutta myymällä ei ole taloudellisesti kestävää. Jatkuvasti kiihtyvä metsänmyynti heikentää myös valtion mahdollisuuksia kantaa vastuunsa luonnon monimuotoisuudesta. Myyntiin päätyneillä palstoilla on ollut suojelun arvoisia luontokohteita. Niissä tapauksissa, joissa myyntipalstojen omat luontoarvot eivät estäisi taloudellista hyödyntämistä, palstoja tarvittaisiin vaihtomaina hankittaessa suojelualueita yksityisiltä maanomistajilta.

"Valtion jatkuvasti kiristyvistä tuotto-odotuksista seuraa, että hakkuut jyräävät muut metsien käyttömuodot jalkoihinsa. Arvokkaiden luontoalueiden sekä virkistys- ja matkailukohteiden tuhoamiset seuraavat jatkuvalla syötöllä toisiaan", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander, "Valtio ostaa METSO-ohjelmassa yksityisiltä maanomistajilta metsää suojeluun täydellä hinnalla. Samaan aikaan Metsähallitus parturoi jo valmiiksi valtion omistuksessa olevia vähintään yhtä arvokkaita luontokohteita sileäksi. Tilanne on sietämätön."

Viimeaikaiset tiedotusvälineissäkin näkyneet kiistat Metsähallituksen toiminnasta ovat esimerkkejä liian suurten hakkuutavoitteiden seurauksista:

- Kuusamon Kitkajoella Metsähallitus hakkasi tammikuussa noin 30 hehtaarin alueen suositun kalastus-, koskenlasku- ja melontareitin varrelta. Hakkuut ulottuvat aivan Kitkajoen rantaan. Aluetta on esitetty liitettäväksi Oulangan kansallispuistoon. [3]

- Hyrynsalmella Metsähallituksen hakkuut tuhosivat Vuorisaaren virkistysmetsän. Hakkuista kriittisesti kirjoittanut paikallislehden toimittaja irtisanottiin. [4]

- Suomussalmen Yli-Vuokin virkistysmetsässä hakattiin järven rantaan rajautuvia, ekologisiksi yhteyksiksi määriteltyjä metsiä kahden merkittävän suojelualueen välissä. Alue on Suomussalmen tärkeimpiä luontomatkailukohteita. [5, 6]

Luonto-Liitto on vedonnut viimeksi joulukuussa 2012 Metsähallituksen tulosohjauksesta vastaaviin kansanedustajiin ja ministereihin tuloutustavoitteen laskemiseksi [7]. Vain siten Suomen valtio voi kantaa vastuunsa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen estämisestä ja metsien virkistys- ja matkailukäytön turvaamisesta.

Lisätiedot:

Lauri Kajander
Metsävastaava, Luonto-Liitto
puh. 045 117 9610
lauri.kajander(at)luontoliitto.fiLinkkejä:

Esimerkkejä liian korkean tuloutustavoitteen aiheuttamista ongelmista on koottu Luonto-Liiton Metsäblogiin osoitteeseen http://metsablogi.wordpress.com/2013/03/21/mista-on-metsahallituksen-ennatystulos-tehty/

[1] MH:n tiedote 20.3.2013: "Valtion parhaita osingonmaksajia: Metsähallitus teki ennätystuloksen" http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotteet2013/Sivut/ValtionparhaitaosingonmaksajiaMetsahallitustekiennatystuloksen.aspx

[2] Metsähallituksen tiedote 20.3.2013: "Metsähallitus tekee valtiolle tulosta myös maaomaisuuden myynnillä" http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotteet2013/Sivut/Metsahallitustekeevaltiolletulostamyosmaaomaisuudenmyynnilla.aspx

[3] YLE Uutiset 30.1.2013: "Matkailu- ja luontoväki kauhistelee Metsähallituksen Kuusamon Kitkajoen hakkuita" http://yle.fi/uutiset/matkailu-_ja_luontovaki_kauhistelee_metsahallituksen_kuusamon_kitkajoen_hakkuita/6471848

[4] HS 8.3.2013: "Hyrynsalmi menetti virkistysmetsän" http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Hyrynsalmi+menetti+virkistysmets%C3%A4n/a1362632554287

[5] Luonto-Liiton ja Kainuun luonnonsuojelupiirin tiedote 22.1.2013: "Yli-Vuokin virksitysmetsässä eivät luonto- ja virkistysarvot paljon paina"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/yli-vuokin-virkistysmetsa-ssa-eiva-t-luonto-ja-592

[6] HS 30.1.2013: "Metsähallitus aloitti hakkuut kiistellyssä Yli-Vuokissa" http://www.hs.fi/paivanlehti/kotimaa/Mets%C3%A4hallitus+aloitti+hakkuut+kiistellyss%C3%A4+Yli-Vuokissa/a1359436679247

[7] Luonto-Liiton tiedote 20.12.2012: "Kohtuus on kaukana Metsähallituksen tuloutustavoitteesta" http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kohtuus-on-kaukana-metsa-hallituksen-587

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,