Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsähallituksen aarniometsähakkuista tutkintapyyntö poliisille

Metsähallituksen aarniometsähakkuista tutkintapyyntö poliisille

Luonto-Liitto tiedottaa 4.10.2007

Luonto-Liitto ja Greenpeace ovat tehneet rikosilmoituksen Metsähallituksen hakkuista Pohjois-Suomussalmella. Tutkintapyyntö jätettiin Kajaanin poliisille keskiviikkona. Poliisia pyydetään tutkimaan, onko syys-lokakuun vaihteen avohakkuissa hävitetty tai heikennetty luonnonsuojelulailla rauhoitetun liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja Riuskanselkosen alueella.

 

Ympäristöjärjestöjen edustajat tutustuivat alkuviikolla Metsähallituksen aloittamiin hakkuisiin vanhoista metsistään tunnetuilla Riuskan ja Ahjolan alueilla Pohjois-Suomussalmella. Jo hakattujen liito-oravametsien lisäksi hakkuiden kohteina todettiin olleen muidenkin uhanalaisten vanhojen metsien eliölajien elinalueita. Metsähallitus on avohakannut myös ympäristöviranomaisten arvokkaaksi luokittelemalla pienvesialueella.

 

-Tehdyt ja suunnitellut hakkuut ovat järkyttäviä. Lyhyellä maastokäynnillä löysimme lähiaikoina hakattaviksi suunnitelluista vanhoista metsistä sekä liito-oravan elinympäristöjä että uhanalaisten kääpälajien esiintymiä. Avohakkuilla on viime talvena ja tänä syksynä tuhottu useita aarniometsiä, joiden suojeluarvojen olisi pitänyt olla Metsähallituksen itsensäkin tiedossa. Laitos ei ilmeisesti ole lainkaan selvillä kaikkien hakkaamiensa metsien luontoarvoista tai ei vain yksinkertaisesti piittaa niistä, kritisoi Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

 

Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien määrä on vähentynyt koko Suomessa tänäkin vuonna kovaa vauhtia. Yhä vähäisemmäksi käyvien aarniometsien hakkuut ovat peruuttamattomia, sillä hakkuissa menetettävää vanhaa metsää ja sen luonnontilaa ei saada enää takaisin. Luonnontilaisten metsien hakkuissa katoaa myös sellaista metsäluonnon geneettistä pääomaa, jolla voi olla suuri merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

 

-Hakkuissa katoaa lopullisesti omaleimaisinta kainuulaista luonnonmaisemaa. Huolimatta vuosikausia jatkuneista vetoomuksista vanhojen metsien ja maiseman puolesta, Kainuun metsistä on suojeltu vain 5 %, muistuttaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

-Nyt hakattavaksi aiotuilla alueilla on todella komeita ikimetsiä, joissa satojen vuosien ikäiset kelot, maassa lahoavat puut, naavaiset korpikuusikot, haavat ja raidat kirjovat maisemaa. Tällaisten metsien avohakkaaminen on yksinkertaisesti väärin, sanoo Mustonen.

 

Lisätietoja:

 

Metsävastaava Risto Mustonen, Luonto-Liitto, 0400 – 687 856

Metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace, 0400 – 346 329

 

Kuvia hakkuista ja hakattavaksi suunnitelluista metsistä:www.flickr.com/photos/greenpeacefinland

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,