Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsäaktivistit puolustavat Hämeenvaaran aarniometsää - YM:n valvottava vanhojen metsien suojeluohjelman toteutumista

Metsäaktivistit puolustavat Hämeenvaaran aarniometsää - YM:n valvottava vanhojen metsien suojeluohjelman toteutumista

METSÄAKTIVISTIT PUOLUSTAVAT HÄMEENVAARAN AARNIOMETSÄÄ

Luonto-Liitto tiedottaa 9.1.2002

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN VALVOTTAVA VANHOJEN METSIEN SUOJELUOHJELMAN TOTEUTUMISTA

Metsäaktivistit leiriytyivät jälleen tänään keskiviikkona Taivalkosken Hämeenvaaralle, jossa valtion liikelaitos Metsähallitus hakkaa aarniometsää. Taivalkosken Hämeenvaaran hakkuut ovat olleet lukuisten protestien kohteena viimeisen vuoden ajan. Hämeenvaaran alue on todettu Metsähallituksen inventoinneissa arvokkaaksi aarniometsäksi, ja valtioneuvosto on edellyttänyt alueen luontoarvojen turvaamista. Tästä huolimatta Metsähallitus ei ole luopunut alueen hakkuusuunnitelmista. Luonto-Liitto seuraa tilanteen kehittymistä.

A-alueiden luontoarvot turvattava

Taivalkosken Hämeenvaara on ns. A-alue, eli vanhan metsän alue, jonka luonnonarvot määrättiin vanhojen metsien suojeluohjelman yhteydessä Metsähallituksen alue-ekologisella suunnittelulla turvattavaksi. Noin puolet A-alueiden pinta-alasta on suunniteltu hakattavaksi. Hämeenvaara kuuluu myös ympäristöjärjestöjen arvokkaina pitämiin vanhoihin metsiin, jotka tulisi uhanalaisille ja uhanalaistuville lajeille ensiarvoisen tärkeinä elinympäristöinä jättää hakkuutoiminnan ulkopuolelle. Tutkijoiden mukaan vanhojen metsien määrä ei nykyisellään tule riittämään metsäluontomme monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

"Ympäristöministeriön on vastuullisena viranomaisena valvottava, että vanhojen metsien suojeluohjelma toteutuu. A-alueiden luontoarvoja ei turvata hakkaamalla" , sanoo Olli Manninen Luonto-Liitosta.

Luonto-Liiton mielestä vanhojen metsien säilyttämisessä on muistettava myös niiden taloudelliset ja sosiaaliset hyötyvaikutukset. Esimerkiksi voimakkaasti kasvavalle matkailualalle alkuperäisen luonnon säilymisellä on suuri vaikutus. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden virkistyskäyttöhyödyt ovat huomattavan suuria verrattuna niiden aiheuttamiin metsätalouden tuottomenetyksiin. Metsien tarjoamia hyötyjä tulisikin alkaa arvostamaan muillakin kuin vain metsätalouden mittareilla. Metsien suojelun ja monikäytön turvaaminen vaatii Metsähallituksen ylisuuren tulostavoitteen laskua. Siihen asti Metsähallituksen tulee pidättäytyä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien hakkuista.

Lisätietoja maastosta:
Luonto-Liitto / Olli Manninen 050-5940429, 045-676 8584

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,