Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Metsäaktivismia Helsingissä: Luonnonsuojelijat siirsivät kaadettuja puita takaisin metsiin

Metsäaktivismia Helsingissä: Luonnonsuojelijat siirsivät kaadettuja puita takaisin metsiin

Luonnonsuojelijat järjestävät tänään 22.1. klo 11 kansalaistempauksen Helsingin Vanhankaupunginlahden metsäluonnon puolesta.

Luonto-Liitto tiedottaa 22.1.2004

 

Tempauksen yhteydessä lisätään Vanhankaupunginlahden rantametsien lahopuustoa siirtämällä pinoista takaisin metsiin Helsingin kaupungin alueelta loppuvuonna 2003 hakkaamia puita. Lisäksi luonnonsuojelijat merkitsevät osan puupinojen puista ARVOLAHOPUU-leimoilla. Tavoitteena on, että kaupunki itse innostuisi siirtämään edes osan hakkaamistaan puista takaisin metsiin lahopuuksi.

 

Tempauksen avulla pyritään nostamaan esille tarvetta muuttaa Helsingin ja muiden yhteisöjen metsänkäsittelytapoja erityisesti sellaisissa virkistysmetsissä, joilla on huomattavaa luonnonsuojelullista arvoa. Samalla pyritään kiinnittämään huomiota uhanalaisen metsäluonnon, etenkin lahopuusta riippuvaisien tuhansien metsälajien hätätilaan Etelä-Suomessa.

 

Välinpitämättömyyttä tiedossa olevista luontoarvoista

 

Viikki-Vanhankaupunginlahti on valtakunnallisesti arvokas linnustonsuojelu- ja virkistysalue. Alue on tämän ohella erittäin tärkeä myös uhanalaisen ja vaateliaan lahopuulajiston suojelulle. Sieltä on tavattu muun muassa monia uhanalaisia, osin jopa kansainvälisesti harvinaisia lahottajasieniä.

 

Helsingin kaupunki on hakannut loppuvuodesta 2003 Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueen itäpuolisissa virkistysmetsissä kuivuuden vahingoittamia ja tappamia puita huomattavan runsaasti.

 

Luonnonsuojelijat ovat vedonneet kaupungin viherosastoon sen puolesta, että mahdollisimman paljon hakattavista puista jätettäisiin lahopuuksi rantametsiin sekä siirrettäisiin Natura-alueelle. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut vaan valtaosa kaadetuista puista on tarkoitus myydä tai hakettaa. Ratkaisu on alueen luontoarvojen kannalta erittäin huono. Hakkuiden yhteydessä tehdyt muutaman metrin mittaiset keinopökkelöt eivät korvaa kuin osan hakkuiden alueen virkistys- ja luontoarvoille aiheuttamista vahingoista.

 

Rantametsistä korjattua puuta ei ole vielä kuljetettu alueelta pois, joten osa liian voimaperäisten toimien synnyttämistä vahingoista on vielä korjattavissa. Lahopuun lisäämisen idea ei itsessään ole ennenkuulumaton: ainakin Joensuun kaupunki on harjoittanut lahopuun lisäämistä omistamallaan Noljakan metsäalueella siirtämällä sinne kaupungin puistoista kaadettuja järeitä lehtipuiden runkoja. Samanlaista modernia luonnonsuojelunäkemystä ja halua luontoarvojen laaja-alaiseen huomiointiin kaivattaisiin kipeästi myös Helsingissä ja monissa muissa metsärikkaissa kaupungeissa.

 

Lahopuun lisäämisestä Vanhankaupunginlahden rantametsien tapaisille alueille olisi hyötyä myös virkistyskäytölle ja ympäristökasvatukselle. Rikkaampi ja monipuolisempi metsäluonto hyödyttäisi erityisesti luontoharrastajia ja muita lähiluonnon aarteista kiinnostuneita ihmisiä. Samalla hyötyisi uhanalainen metsälajisto. Arviolta neljännes metsälajeistamme, noin 5000 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Lahopuun puute onkin todettu merkittävimmäksi metsälajiston uhanalaistumista aiheuttavaksi tekijäksi Etelä-Suomen metsissä tällä hetkellä.

 

Helsingille tehty aloite aiheutettujen luontovahinkojen korvaamisesta

 

Luonto-Liitto on tehnyt 21.1.2004 Helsingin kaupungille aloitteen, jossa toivotaan kaupungin siirtävän vähintään puolet alueelta kaadetuista ja pinoihin kerätyistä puista takaisin metsiin maalahopuuksi. Osa puista voitaisiin myös sijoittaa pystylahopuuksi Natura-alueen metsäluhtiin, jolloin niistä olisi iloa muun muassa alueella eläville uhanalaisille pikku- ja valkoselkätikalle.

 

Luonto-Liitto toivoo, että Helsingin kaupunki pidättäytyy alueella olevan puutavaran poistamisesta, kunnes aloite on asianmukaisesti käsitelty.

 

Lisätietoja:

Luonto-Liiton suojeluasiantuntija Keijo Savola, (09) 68 444 214

Luonto-Liiton pääkaupunkiseudun metsävastaava Markku Koskinen, 050 595 72 75 (paikan päällä klo 10.00-12.30).

 

Opastus "ennallistamistalkoisiin" järjestetään Herttoniemen metroasemalta klo 11 sekä tarvittaessa myöhemminkin (yhteyshenkilö Markku Koskinen, 050 595 72 75).

 

Luonto-Liiton aloite Helsingin kaupungille on nähtävissä osoitteessa www.luontoliitto.fi/metsa/helsinki

Samoilla sivuilla on iltapäivällä noin klo 15 kuvia kansalaistempauksesta.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: