Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Maailman päättäjät pettivät odotukset ilmastokatastrofin ehkäisemisestä

Maailman päättäjät pettivät odotukset ilmastokatastrofin ehkäisemisestä

Greenpeace, Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kehys ry, Kirkon ulkomaanapu, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen YK-liiton koordinoima Kansalaisten maailmannäyttämö -hanke ja WWF 19.12.2009

Juuri päättynyt Kööpenhaminan ilmastokokous on vuosisadan pettymys.
Lopputulos on viemässä maailmaa katastrofaalisen ilmastonmuutoksen
polulle. Kansallisten etujen puolustaminen ja teollisuusmaiden
kyvyttömyys sitoutua oikeudenmukaisiin ilmastotoimiin on
epäonnistuneen lopputuloksen perimmäinen syy.

Kööpenhaminan kokouksen epäonnistuminen tekee ilmaston lämpenemisen
rajoittamisesta alle kahteen asteeseen erittäin haastavaa. Kahden
asteen tavoitteen saavuttamiseksi on globaalit päästöt saatava laskuun
vuoteen 2015 mennessä. EU:n ja muiden teollisuusmaiden on sitouduttava
välittömästi vähintään 40 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020
mennessä.

Todellista ilmastojohtajuutta Kööpenhaminan kokouksen aikana
osoittivat tavalliset kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ympäri
maailmaa. Sadat miljoonat ihmiset vaativat Kööpenhaminasta
oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa sopimusta.
Valitettavasti päättäjillä ei ollut kanttia vastata asetettuun
haasteeseen.

Kokouksen kolme keskeistä tavoitetta jäivät saavuttamatta. Ensinnäkin
johtajat eivät kyenneet sopimaan riittävistä
päästövähennystavoitteista. Toisekseen riittävästä ja ennakoitavasta
julkisesta rahoituksesta kehitysmaille ei saatu pitävää päätöstä.
Kolmanneksi, lopputulokseksi ei saatu laillisesti sitovaa sopimusta,
jolla olisi varmistettu päästövähennys- ja rahoitustoimien
toteutuminen. Päättäjät tullaan muistamaan tästä Kööpenhaminan
epäonnistumisesta pitkään.

EU olisi voinut näyttää neuvotteluissa todellista sitoutumista ja
edistää sovun syntymistä siirtymällä ajoissa 30 prosentin korkeampaan
päästövähennystarjoukseensa. Suomen olisi puolestaan pitänyt toimia
avoimemmin metsien hiilinieluja koskevissa neuvotteluissa ja tukea
ilmaston kannalta parasta nielujen laskentatapaa, joka perustuu
historialliseen vertailujaksoon.

Tilanne on korjattava viipymättä. Maiden tulee sitoutua ilmastotoimiin
historiallisen päästötaakkansa ja taloudellisten resurssiensa mukaan.
Päästövähennykset tulee tehdä ilman kuuman ilman ja nielujen
laskentasääntöjen sallimia porsaanreikiä sekä puhtaan kehityksen
mekanismin (CDM) kautta hankittuja epätodellisia päästövähennyksiä.
Ilmastokokouksen epäonnistuminen ja päästövähennysten viivästyminen
aiheuttaa joka vuosi 300 000 ihmisen kuoleman [1] sekä tekee
vääjäämättömästä yhteiskunnallisesta muutoksesta ja ilmastonmuutokseen
sopeutumisesta huomattavasti kalliimpaa ja vaikeampaa.

Järjestöt vaativat Suomelta ilmastolakia vuosittaisista viiden
prosentin päästövähennyksistä, jotka johtaisivat vähintään 40
prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Näin Suomi
osoittaa halunsa osallistua Kööpenhaminan katastrofiasetelman
purkamiseen mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja:

Simo Kyllönen, Greenpeace, 040 8222 649 (Suomessa)
Rilli Lappalainen, Kehys, 050 5613456 (Suomessa)
Katri Suomi, Kirkon ulkomaanapu, 050 326 3487 (Kööpenhaminassa)
Leo Stranius, Luonto-Liitto, 040 754 7371 (Suomessa)
Meri Pukarinen, Maan ystävät, 050 329 3479 (Suomessa)
Maria Nuutinen, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 5966 924 (Suomessa)
Jenni Kauppila, YK-liiton Kansalaisten maailmannäyttämö –hanke, 050
522 6241 (Kööpenhaminassa)
Salka Orivuori, WWF Suomi, 040 180 9497 (Suomessa)


VIITTEET

1 Global Humanitarian Forumin raportti 2009, Human impact report, The
anatomy of a silent crisis:
http://www.ghf-geneva.org/OurWork/RaisingAwareness/HumanImpactReport/tabid/180/Default.aspx

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,