Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luontojärjestöt vaativat Puolangan Liperinsuon hakkuiden keskeyttämistä

Luontojärjestöt vaativat Puolangan Liperinsuon hakkuiden keskeyttämistä

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri lähettivät 6.2.2008 oheisen kirjelmän Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle.

 

Arvoisa vastaanottaja,

 

Luonto-Liitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Greenpeace, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaativat Metsähallitusta välittömästi keskeyttämään hakkuut Puolangan ja Utajärven kuntien alueella sijaitsevan Liperinsuon ympäristöarvometsässä.

 

Liperinsuo on luonnonsuojelullisesti merkittävä alue ja ensisijaisia kohteita Pohjanmaalla, kun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuudentoimintaohjelman METSO II:n velvoittamaa valtionmaiden lisäsuojelua aletaan toteuttaa.

 

Luonnonsuojelujärjestöt esittivät vuonna 2007 Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman (LVS) uudistamisen yhteydessä Liperinsuosta 2200 hehtaarin suojelualuetta sen METSO-alueen mittakaavassa merkittävien metsiensuojeluarvojen sekä luonnontilaisten soiden vuoksi.

 

Suojelualueen sijaan Metsähallitus perusti vuonna 2007 Liperinsuosta ympäristöarvometsän. Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta ei tullut kommentointipyyntöä luonnonsuojelujärjestöille eikä näille toimitettu siitä edes valmista versiota, vaikka Liperinsuon hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut Metsähallitukselta saamamme tiedon mukaan jo joulukuussa 2007. Julkaisua ei ole edelleenkään julkisesti saatavilla. Kyseinen HKS toimitettiin erillisestä pyynnöstä maanantaina 4.2. Luonto-Liitolle sähköpostitse.

 

Talven aikana ympäristöarvometsän luonnontilaisille soille on tehty noin seitsemän kilometriä talviteitä ja suunniteltu leimikoita ympäristöarvometsän länsiosiin, myös HKS:n luontokohteille sekä Piltunginjoelle erittäin lähellä jokiuomaa. Hakkuut on aloitettu eilen.

 

Erityisen huonona hallintomenettelynä voi pitää sitä, että luontojärjestöjen suojelualueeksi esittämälle Liperinsuolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma sekä suunniteltu mittavat hakkuut ilman, että järjestöillä on ollut mitään vaikutus- ja kommentointimahdollisuuksia niihin.

 

Hakkuiden ajankohtaa voi pitää muutoinkin erityisen harkitsemattomana, koska METSO II –ohjelma on joka tapauksessa tuomassa lisäsuojeluvelvoitteita myös valtionmaille.

 

Allekirjoittaneet järjestöt vaativatkin Metsähallituksen sidosryhminä aitoa vaikuttamismahdollisuutta Liperinsuon sekä Pohjanmaan alueen toisen ympäristöarvomtsän, Itämäen, hoito- ja käyttösuunnitelmiin ja vetoavat viranomaisiin, että menossa olevat Liperinsuon hakkuut keskeytetään välittömästi.

 

Risto Mustonen

metsävastaava, Luonto-Liitto

 

Teppo Rämä

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri

 

Risto Sulkava

puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto

 

Matti Liimatainen

metsävastaava, Greenpeace

 

Merja Ylönen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

 

LISÄTIEDOT:

TEPPO RÄMÄ, gsm. 040 573 63 76

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,