Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto tyytymätön Suomussalmen Malahvian alueen rajaukseen -hakkuut uhkaavat arvoalueita

Luonto-Liitto tyytymätön Suomussalmen Malahvian alueen rajaukseen -hakkuut uhkaavat arvoalueita

LUONTO-LIITTO TYYTYMÄTÖN SUOMUSSALMEN MALAHVIAN  - HAKKUUT UHKAAVAT ARVOALUEITA

Luonto-Liitto tiedottaa 7.9.2000

Luonto-Liitto tuomitsee Metsähallituksen laatiman Suomussalmen Malahvian suojelu-metsärajauksen ekologisesti epäonnistuneena. Rajaus ja suojelutapa eivät Luonto-Liiton mielestä turvaa Malahvian nimellä tunnetun Äylä - ja Kevättijärvien alueen luonto- ja virkistysarvoja.

Metsähallitus esitteli Malahvian alueen suojelumetsärajauksen elokuussa. Nyt laitos esittää suojelumetsää Natura-ohjelman täydennyskohteeksi.

Suomussalmella Raatteen tien lähistöllä sijaitseva Malahvian alue on luonnonsuojelu-järjestöjen mielestä yksi maamme tärkeimmistä suojelualueiden ulkopuolisista metsäalueista. Järjestöjen lisäksi alueen suojelua ovat vaatineet lähialueiden asukkaat.

Luonnonsuojelujärjestöt jättivät Malahviasta suojelualoitteen ympäristöministeri Satu Hassille 9.12.1999. Järjestöt vaativat alueen suojelua esittämällään n. 3500 hehtaarin rajauksella.

Metsähallituksen suojelumetsän rajaus ei ole ekologisesti perusteltu. Sen ulkopuolelle on jätetty lähes 50 uhanalaisen lajin esiintymää, useita erämaajärviä ja -lampia sekä muita maisemallisesti ehjiä luontoalueita. Järjestörajaukseen verrattuna Metsähallituksen rajauksesta puuttuu vanhoja metsiä 420 hehtaaria, soita, vesiä ja muita alueita 740 hehtaaria.

Metsähallitus aikoo tehdä laajoja hakkuita suojelumetsässä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Hakkuita perustellaan metsien luonnontilan parantamisella. Mitkään Malahvian alueella tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan tue näiden hakkuiden ekologista tarpeellisuutta. Tutkimusten johtopäätöksissä päinvastoin todetaan, että alueen metsien lajistollisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi metsiä ei enää tule hakkuilla pirstoa.

Luonto-Liiton mielestä hakattavan alueen nimittäminen suojelumetsäksi on harhaanjohtavaa. Asioista tulisi puhua niiden oikeilla nimillä. Malahvian metsiä halutaan hakata taloudellisin perustein ja kyseessä on erityisalue, ei "suojelu"metsä.

Suojelumetsän ulkopuolelle rajatuilla alueilla on jo valmiita hakkuusuunnitelmia. Ensimmäiseksi Metsähallitus aikoo avohakata yli 15 hehtaaria vanhaa metsää Jäkäläahon alueelta Äyläjärven rannan ja Malahvian halkaisevan tien välimaastosta suojelumetsän rajalta.

Kartta Malahviasta, valokuvia ja muita lisätietoja: http://www.luontoliitto.fi/metsa

Lisätiedot: -metsävastaava Matti Liimatainen, Luonto-Liitto

-metsävastaava  Matti Liimatainen, 09-68 444 214 (050-346 2210)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,