Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto: Turpeen energiakäytöstä luovuttava

Luonto-Liitto: Turpeen energiakäytöstä luovuttava

Luonto-Liitto tiedottaa 27.4.2009

Luonto-Liiton liittokokouksen mielestä suot pitää nähdä tulevaisuudessa monipuolisten ekosysteemipalveluiden tuottajina pelkän raaka-aineresurssin sijaan. Luonto-Liiton liittokokous otti kantaa aiheeseen sunnuntaina 26.4. Helsingissä.

Luonto-Liitto vastustaa työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaa lakiesitystä turpeen syöttötariffijärjestelmän jatkamiseksi vuoteen 2020 asti. Syöttötariffi varmistaa turpeelle takuuhinnan markkinoiden heilahtelusta riippumatta ja estää siten uusiutuvien energialähteiden yleistymistä energiamarkkinoilla.

Turve on kasvihuonekaasupäästöiltään kivihiiltäkin pahempi energianlähde, jonka energiakäytön ovat tuominneet kestämättömäksi Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC ja Euroopan komissio.

– Turpeen energiakäytöstä pitää luopua vuoteen 2020 mennessä. Turveteollisuuden tekohengittäminen viivästyttää välttämätöntä siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, toteaa Luonto-Liiton puheenjohtaja Mauno Särkkä.

Yli puolet Suomen soista ja 80 prosenttia Etelä-Suomen soista on ojitettu. Massiivinen metsätalousojitus on johtanut lähes kaikkien Etelä-Suomen suotyyppien uhanalaistumiseen ja vesistöjen ravinnekuormituksen kasvuun. Luonnontilaiset suot toimivat myös merkittävinä hiilivarastoina. Ojituksen seurauksena suuri osa Suomen soista on muuttunut hiilinieluista hiilen lähteiksi.

– Kaikki ojittamattomat suot pitää säilyttää metsätalouskäytön ja energiantuotannon ulkopuolella. Soiden lisäsuojelun ohella tarvitaan ojitetun suoluonnon laajamittaista palauttamista luonnontilaan. Ilman näitä toimia suoluonnon uhanalaistumiskehitystä ei voida pysäyttää, kommentoi Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksen allekirjoittajana vähentämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. EU:n jäsenenä Suomi on lisäksi lupautunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja saamaan kaikki vesistönsä hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti helmikuussa kansallisen suo- ja turvemaiden strategiatyöryhmän, joka työskentelee vuoden 2010 loppuun saakka ja linjaa suo- ja turvemaiden käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Luonto-Liitto vaatii työryhmää sitoutumaan kansainvälisen ympäristöpolitiikan reunaehtoihin.

Lisätiedot:

Mauno Särkkä, Luonto-Liiton hallituksen puheenjohtaja, puh. 044 - 511 4546
Risto Mustonen, Luonto-Liiton metsävastaava, puh. 0400 - 687 856

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , , ,