Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto toivoo malttia Pohjois-Suomen metsäkeskusteluun

Luonto-Liitto toivoo malttia Pohjois-Suomen metsäkeskusteluun

LUONTO-LIITTO TOIVOO MALTTIA POHJOIS-SUOMEN METSÄKESKUSTELUUN

Luonto-Liitto tiedottaa 19.11.2003

Pohjois-Suomessa ja erityisesti Ylä-Lapissa kiistellään parhaillaan suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevien vanhojen luonnonmetsien kohtalosta. Luonto-Liitto toivoo kiivassanaiseksi muuttuneeseen keskusteluun malttia ja pidemmän tähtäimen näkökulmaa. Metsätalouden ja perinteisen luonnonsuojelun ohella huomiota on nyt hyvä aika suunnata myös matkailu- ja poroelinkeinojen tarpeisiin ja niihin mahdollisuuksiin mitä todellisiin luonnonmetsiin kätkeytyy.

Paljon esillä oleva, vain metsätalouden työpaikkamenetyksiä ja tuloksentekomahdollisuuksia painottava argumentointitapa on Luonto-Liiton mielestä yksisilmäistä ja aluetaloudenkin kannalta tuhoisaa. Se ei myöskään auta löytämään luonnon ja elinkeinonharjoittamisen kannalta kestävää ratkaisua vuosia konflikteja aiheuttaneeseen perustavanlaatuiseen maankäyttöongelmaan.

Vuosikymmeniä vallinnut lähtökohta, jonka mukaan metsätalous on aina ollut metsille perustellumpi käyttömuoto kuin vaikkapa porotalous, matkailuelinkeino tai suojelu, on osaltaan syynä tulehtuneeseen tilanteeseen.

Ongelmallisin tilanne on Ylä-Lapin valtion mailla, missä valtaosa päätehakkuuikäisistä metsistä on luettavissa luonnonmetsiksi. Luonnonmetsien hakkuista pidättäytymistä erityisesti tällä alueella tukee vanhojen metsien keskeinen merkitys toiselle merkittävälle elinkeinolle eli porotaloudelle. Ylä-Lapin valtion maiden päätehakkuuikäisissä metsissä porotalous onkin Luonto-Liiton mielestä nykyisellään selvästi kestävämpi elinkeino kuin metsätalous. Porotalous ei myöskään estä metsien käyttämistä muiden elinkeinojen tarpeisiin, toisin kuin raskaampi metsätalous.

Viime aikoina on saatu aikaiseksi Metsähallituksen ja eräiden luontojärjestöjen neuvotteluprosessi, jossa haetaan tyydyttävää kompromissiratkaisua jäljellä olevien Lapin, Koillismaan ja Kainuun valtion mailla sijaitsevien vanhojen metsien käytöstä. Tämän prosessin onnistuminen olisi Luonto-Liiton mielestä kaikkien osapuolien etu.

Luonto-Liitto uskoo siihen, että jäljellä olevien luonnonmetsien säästäminen on myös pohjoisen kuntien etu. Matkailuelinkeino työllistää monissa kunnissa jo nyt enemmän kuin metsätalous. Lisäksi matkailun ja erityisesti luontomatkailun työpaikat lisääntyvät koko ajan. Samaan aikaan metsätalouden työpaikat jatkavat vähenemistään tuotannon tehostamisesta johtuen, vaikka tuotannon volyymi nouseekin.

Luontomatkailu edellyttää vetovoimaista, erämaista ja kaunista luontoa. Sitä ei pysty rakentamaan avohakattujen vaaranrinteiden, hakkuissa säästettyjen jättöpuurykelmien sekä tuulen tuivertamien vanhan metsän sirpaleiden varaan.

Lisätietoja:

Olli Manninen, p. 050 594 04 29
Keijo Savola, p. (09) 68444 214

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,