Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto kannustaa Metsähallitusta suojelemaan loputkin vanhat metsät

Luonto-Liitto kannustaa Metsähallitusta suojelemaan loputkin vanhat metsät

Luonto-Liitto tiedottaa 28.10.2009

Luonto-Liitto pitää Metsähallituksen eilen julkistamaa suojelupäätöstä Metsä-Lappiin merkittävänä edistysaskeleena suomalaisen alkuperäisluonnon suojelussa. Luonto-Liiton metsäryhmä on kerännyt nyt suojeluun päätyneiltä kohteilta viime vuosina yhteensä tuhansia havaintoja uhanalaisista lajeista. Havainnot on toimitettu Metsähallitukselle sekä eri viranomaisille suojelutyön pohjaksi.

Täysin tyytyväinen Luonto-Liitto ei päätökseen ole, sillä se jätti hakkuiden piiriin edelleenkin tuhansia hehtaareja vanhoja, luonnontilaisia metsiä. Luonnontilaisia ja sen kaltaisia metsiä on Suomessa jäljellä alle 5 %.

– Luonto-Liiton tavoite on ja tulee olemaan myös vastaisuudessa, että kaikki luonnontilaiset metsät, jotka ovat säästyneet hakkuiden ulkopuolella näihin päiviin saakka, jäävät rauhaan jatkossakin. Ihmisen toiminnan seurauksena alkuperäisluonnon pinta-ala vain pienenee, uutta ei saada tilalle missään päin maailmaa, perustelee Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

Luonto-Liitto ehdottaa, että Metsähallitus rohkaistuisi Metsä-Lapin kokemusten pohjalta täydentämään suojelupäätöksiään vastaavalla tavalla muuallakin Suomessa. Järjestön mukaan esimerkiksi Kainuussa on jäljellä muutamia hienoja, luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta arvokkaita kohteita. Hakkuut tällaisilla kohteilla saavat joka kerta aikaan konfliktin.

– Kainuun kohdalla kyse on joka tapauksessa vain muutamista pinta-alaltaan kohtalaisen pienistä, mutta sitäkin arvokkaammista alueista, joiden suojelutyö ei vaatisi raskasta prosessia. Luonto-Liitto olisi valmis tulemaan mukaan rakentavaan yhteistyöhön, jolla saataisiin kiusalliset vanhojen metsien suojelukiistat kokonaan historiaan, sanoo Luonto-Liiton puheenjohtaja Mauno Särkkä.

Lisätietoja:

Risto Mustonen
Metsävastaava, Luonto-Liitto
gsm 0400 687 856

Mauno Särkkä
Puheenjohtaja, Luonto-Liitto
gsm 044 511 4546

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,