Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto kannustaa kaupunkilaisia puolustamaan lähimetsiään

Luonto-Liitto kannustaa kaupunkilaisia puolustamaan lähimetsiään

Helsingin Vuosaaressa viikonloppuna kokoontunut Luonto-Liiton liittovaltuusto kannustaa kaikkia kaupunkilaisia puolustamaan omien kaupunkiensa virkistysmetsiä. Kaupunkimetsien hoidon tavoitteena pitäisi olla luontoarvojen turvaaminen ja monimuotoisten ulkoiluympäristöjen tarjoaminen lähellä ihmisten koteja. Tavanomaiset metsätalouden hoitoperiaatteet ja voimakkaat hakkuut eivät sovi kaupunkimetsiin.

Luonto-Liitto tiedottaa 21.4.2012

Kaupunkimetsiä uhkaa usein hakkuiden lisäksi kaupunkirakenteen liiallinen tiivistäminen. Toisaalta kaupunkirakenteen laajeneminen lisää myös uusien virkistysmetsien tarvetta. Niitä voidaan kehittää kaupunkeja ympäröivistä talousmetsistä luopumalla liian voimakkaista hakkuista. Arvokkaimpien metsien säästäminen rakentamiselta vaatii myös metsiä käyttävien kansalaisten aktiivista osallistumista päätöksentekoon.

Useat Suomen kaupungit omistavat merkittäviä määriä metsiä. Asuinalueiden sisällä tai lähellä sijaitsevat metsät ovat korvaamattoman arvokkaita virkistysalueita lähiasukkaille. Metsien luontaisen kehityksen salliminen mahdollistaa monipuolisten virkistysmetsien kehittymisen myös arvokkaiksi metsäluonnon keitaiksi.

Luonto-Liitto pitää valitettavana, että useissa kaupungeissa metsien hoidosta vastaavat virkamiehet suoranaisesti pyrkivät estämään luontoarvojen tehokkaan turvaamisen kaupunkimetsissä. Kaupunkimetsien hakkuut aiheuttavat myös säännöllisin väliajoin kiistoja asukkaiden ja metsien hoidosta vastaavan virkakoneiston välillä. Tänä vuonna esimerkiksi Oulussa ja Helsingissä kaupunkilaiset ovat nousseet puolustamaan arvostamiaan lähimetsiä mielenosoituksin.

Kaupunkimetsien hoidossa hyvä ohjenuora on, että hakkuita tehdään vain, jos joko virkistyskäyttö tai luonto hyötyy niistä. Kaupunkilaisilla täytyy olla oikeus sellaisiin lähimetsiin, joiden päätymistä tukkipinoiksi tien varteen heidän ei tarvitse pelätä.

Luonto-Liitto haluaa muistuttaa, että kuntalaisten yhteisen metsäomaisuuden käytöstä päättävät vaaleilla valittavat luottamushenkilöt. Ensi syksynä järjestettävät kunnallisvaalit ovat kaikille suomalaisille hyvä mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristönsä hoitoon ja suojeluun. Ennen äänestyspäätöstä jokaisen kannattaa selvittää ehdokkaansa kanta lähiluonnon säilyttämiseen. Oman lähimetsän hakkuista ja hoitosuunnitelmista kannattaa aina antaa palautetta kaupungin päättäjille ja virkamiehille.

Lisätiedot:
Lauri Kajander, Luonto-Liiton metsävastaava, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi, puh. 045 117 9610

Leo Stranius, Luonto-Liiton pääsihteeri, leo.stranius(at)luontoliitto.fi,
puh. 040 754 7371

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,