Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille maa- ja metsätalousministeriölle:

Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille maa- ja metsätalousministeriölle:

Vaadimme, että suden kannanhoidollinen metsästys lopetetaan ja sen mahdollistava asetus kumotaan!

Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille -yhdistys** luovuttavat torstaina 24.helmikuuta kello 13:30 maa- ja metsätalousministeriölle vetoomuksen*, jossa vaaditaan, että maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallitusta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2021-2022 on peruttava. Vetoomus on kerännyt lyhyessä ajassa tuekseen yhteensä yli 21 000 allekirjoitusta.

Maa- ja metsätalousministeriön harjoittama susipolitiikka rikkoo räikeästi EU-lainsäädäntöä, jota Suomen on velvollisuus noudattaa. Susi on Suomessa EU-lainsäädännöllä tiukasti suojeltu ja uhanalainen laji. Luontodirektiivin artiklan 12 mukaisesti suden tahallinen tappaminen on kiellettyä sekä suden luontaisessa ympäristössä että myös ihmisasutuksen läheisyydessä.

Euroopan komissio on todennut, ettei poikkeusluvilla ole tarkoitus rajoittaa uhanalaisten ja tiukasti suojeltujen lajien kantojen kasvua. EU:n luontodirektiivin mukaan tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto ja ennen poikkeusluvan myöntämistä tulee käyttää lukuisia muita ei-tappavia keinoja.

Suomen susipolitiikka myötäilee metsästäjien tavoitteita

Suomen susipolitiikka myötäilee metsästystä harrastavien, eläintilallisten ja porotalouselinkeinoa harjoittavien tahojen vaatimuksia, vaikka suurin osa suomalaisista ei metsästä ja haluaa, että sudella on mahdollisuus elää Suomessa**.

Kannanhoidollisen sudenmetsästyksen into metsästäjien piirissä on suuri, sillä suden trofee eli kallo, talja tai muu eläimen osa on harvinainen ja arvostettu metsästysmuisto. Muutoin kuin kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä ammuttua sutta ei saa pitää hallussa metsästyslain 41 a §:n 3 momentin mukaan. Suomessa susia tapetaan poikkeusluvilla sekä poliisin myöntäminä. Lisäksi suden salametsästys on Suomessa suuri ongelma, johon ei ole tartuttu vakavasti.

"Kannanhoidollinen metsästys" itsessään on järjetön ajatus. Eläimiä ei hoideta tappamalla vaan suojelemalla. Eläin- ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat tulee siirtää pois maa- ja metsätalousministeriöltä, jossa asioita katsotaan vain ihmisten ja talouden näkökulmasta," sanoo Kristo Muurimaa, Oikeutta eläimille -yhdistyksen kampanja- ja viestintävastaava.

Luontoarvojen kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt, kun ilmastonmuutoksen lisäksi meidän on torjuttava maailmaa uhkaava lajikato.

Maa- ja metsätalousministeriön suurpetopolitiikka ei edistä luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia. Sudesta puhutaan tällä hetkellä vain numeroina ja vahinkoina, eikä arvokkaana osana suomalaista ekosysteemiä. Sudenmetsästys on ristiriidassa koko maailmaa uhkaavan luontokadon kanssa. Suomen susipolitiikka ei saa olla metsästystä harrastavien käsissä”, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Suden kannanhoidollinen metsästys romahdutti Suomen susikannan vuosina 2016-2018. Nyt on tärkeää, että samaa virhettä ei enää toisteta. Metsästäjät ovat hakeneet jälleen uusia sudentappolupia, vaikka hallinto-oikeudet ovat asettaneet susilaumojen ja parien metsästämiselle toimenpidekieltoja.

 

Lisätiedot:

Mari Nyyssölä-Kiisla, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
Puh. 045 126 8068

susiryhma(a)luontoliitto.fi

Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava
Puh. 044 516 6227
francisco.sanchez(a)luontoliitto.fi

Kristo Muurimaa, Oikeutta eläimille ry, kampanja- ja viestintävastaava
Puh. 044 722 33 52
kristo.muurimaa(a)oikeuttaelaimille.fi

https://oikeuttaelaimille.fi/

www.luontoliitto.fi/susiryhma

*Vetoomuksen linkki.

**Suomalaiset, kuten muutkin EU-kansalaiset, ovat susien puolella. Susien suojelua tukee EU-kansalaisista suuri osa ja heistä vielä suurempi osa vastustaa susien tappamista kaikissa olosuhteissa. Tähän lopputulemaan päätyi Euroopan-laajuisen, Eurogroup for Animals -järjestön tilaama laaja mielipidekysely, joka teetettiin kuudessa EU-maassa.

Suomen tulokset: www.luontoliitto.fi/susiryhma/EurogroupforAnimalsWolfProtectionResearchFebruary2020_Finland.pdf

Euroopan tulokset: www.luontoliitto.fi/susiryhma/EurogroupforAnimalsWolfProtectionResearch_February2020_Europe.pdf

**Oikeutta eläimille haluaa parantaa eläinten asemaa yhteiskunnassa. Järjestö kyseenalaistaa ihmisten harjoittaman eläinten hyväksikäytön. Ihmisten ja eläinten suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen yksipuolisen hyödyntavoittelun sijaan. Eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja, joilla on oikeus elämään ja omaehtoisuuteen.