Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton valtuusto toivoo ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä luonnonsuojeluasioissa

Luonto-Liiton valtuusto toivoo ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä luonnonsuojeluasioissa

Luonto-Liiton valtuusto toivoo ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä luonnonsuojeluasioissa

Luonto-Liitto tiedottaa 24.11.2003

Pohjois-Karjalan Pyhäselässä 22.-23.11. koolla ollut Luonto-Liiton liittovaltuusto toivoo kokousjulkilausumassaan ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä suomalaisen luonnon suojelutyössä ja oman hallinnonalan hoidossa.

Erityisen pettynyt Luonto-Liitto on siihen tapaan, millä ympäristöministeriö on viime vuosina hoitanut metsäluonnon ja -lajiston suojelun edistämistä Etelä-Suomessa. Ministeriö on muun muassa nöyrästi mukautunut Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman jatkuvaan siirtämiseen ja korvaamiseen erilaisilla pienen mittakaavan METSO-pilottihankkeilla.

Vaikka metsäteollisuudella onkin aikaa odottaa päätöstä varsinaisesta metsiensuojeluohjelmasta tarvittaessa vaikka ensi vuosituhanteen asti, ei uhanalaisella metsäluonnolla ole siihen varaa. On arvioitu, että Etelä-Suomen metsäluonnosta katoaa satoja lajeja lähivuosikymmeninä, jollei pikaisiin ja mittaviin suojelutoimenpiteisiin ryhdytä. Lähivuosien hakkuissa menetetään metsäverojärjestelmän muutoksen takia huomattava määrä sellaisia arvokkaita metsiä, joiden hankkiminen yhteiskunnalle olisi mahdollista.Tällä hetkellä rahoitusta edes näihin vapaaehtoisiin kauppoihin ei ole riittävästi olemassa.

Ympäristöministeriöltä ei ole riittänyt tarmoa tai halua edistää myöskään Metsähallituksen hallinnoimien valtion metsien lisäsuojelua. Alkaakin näyttää siltä, että liikelaitoksen talouspuoli itse määrittelee sen, mitä valtion mailla suojellaan Etelä-Suomessa osana Metsähallituksen METSO-toimenpiteitä. Laajempien suojelukokonaisuuksien synnyttämisen sijasta suojelua edistetään valtion maillakin yksittäisten metsäkuvioiden suojelun avulla.

Ympäristöministeriön toiminta viime aikaisessa liito-oravakeskustelussa herättää sekin kummastusta Luonto-Liitossa. Ministeriö ei ole millään tavalla puuttunut siihen, että julkisuudessa on reposteltu monivuotisen tutkimushankkeen keskeneräisiä tuloksia täysin vastuuttomasti. Omalla toiminnallaan ministeriö on tehokkaasti vähentänyt uhanalaisten lajien arvostusta sekä vaikeuttanut pyrkimyksiä kehittää muun muassa kaavojen ja erilaisten hankkeiden luontoselvitysten laatua

Venäjällä luonnonvarojen käyttöön liittyviä hallinnnonalojen ristipaineita on pyritty maan ikiaikaisen tavan mukaan vähentämään lakkauttamalla koko ympäristöhallinto ja siirtämällä päätöksenteko muun muassa metsien käytöstä luonnonvaraministeriön alle. Suomessa on käynnissä vastaava prosessi, jossa ympäristöhallinto itse huolehtii toimintansa supistamisesta. Näyttääkin vahvasti siltä, että jatkossa metsäluonnon suojelupäätökset tai mieluumminkin päätökset välttämättömiksi tiedettyjen toimenpiteiden siirrosta lähivuosikymmenille tehdään Suomessakin lähinnä maa- ja metsätalousministeriössä.

Luonto-Liiton liittovaltuusto toivookin ympäristöministeriöltä ryhdistäytymistä ja suomalaisen luonnon ponnekkaampaa puolustamista myös valtioneuvostossa sekä julkisuudessa.

LISÄTIETOJA: Luonto-Liiton suojeluasiantuntija Keijo Savola 09- 68 444 214

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,