Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton lausunto ydinvoimasta

Luonto-Liiton lausunto ydinvoimasta

Helsingissä 2.6.2010
Leo Stranius

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

ASIA: M 2/2010 vp, M 3/2010 vp, M 4/2010 vp valtioneuvoston periaatepäätökset

Luonto-Liitto kiittää ympäristövaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja esittää seuraavaa:

Ydinvoima on auringonlaskun teknologiaa


Esimerkiksi Euroopassa on rakennettu 2000-luvulla noin 65 000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia kun samaan aikaan ydinvoimakapasiteettia on poistunut EU:ssa noin kymmenen reaktorin verran eli 7000 MW.

Ruotsi suunnittelee investoivansa 8-12 TWh sähköä tuottavaan valtavaan tuulivoimapuistoon. Suomessa Olkiluodon rakennustyömaasta on tullut 2000-luvun kansainvälinen vitsi. Ei ole epäilystäkään siitä, mihin suuntaan energiapolitiikka on maailmalla menossa.

Ministeri Pekkarinen perusteli ydinvoiman lisärakentamisen tarpeellisuutta hallitukselle (1) sähkön saatavuuden turvaamisella, (2) sähkön hinnan kohtuullisuudella, (3) omavaraisuuden turvaamisella ja (4) sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyydellä.

1. Ydinvoiman lisärakentaminen keskittäisi Suomen sähköntuotantoa ja tekisi siitä vaarallisen haavoittuvan

Jos nyt esitetyt kaksi ydinvoimalaa toteutetaan, keskittyy koko maan sähköntuotannosta 40 prosenttia yhdelle ainoalle paikkakunnalle. Uutta sähköntuotantokapasiteettia ei tarvita teollisuuden rakennemuutoksen ja energiatehokkuustoimien myötä.

2. Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hintaan on minimaalinen

Yhdentyvät eurooppalaiset sähkömarkkinat tulevat arvioiden mukaan nostamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. Päätös Olkiluodon kolmannen reaktorin rakentamisesta ei onnistunut pitämään teollisuutta Suomessa. Sen sijaan rakennusaikataulu ja kustannukset ovat tuplaantuneet. Olkiluodon mokailujen lasku jää osittain myös sähkönkäyttäjien maksettavaksi.

3. Ydinvoiman lisärakentaminen vahvistaisi Suomen riippuvuuttaa tuontiuraanista

Vaikka ydinvoimala rakennettaisiinkin Suomeen, tulee sen käyttämä rikastettu uraani ulkomailta siinä missä kivihiili tai öljykin. Parhaiten sähköntuotannon omavaraisuutta lisättäisiin hyödyntämällä kotimaista bioenergiaa ja lisäämällä tuulivoimaa. Venäläinen ydinsähkön tuonti ei lopu, koska se tulee olemaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jatkossakin halvempaa kuin uusien ydinvoimaloiden tuottama sähkö.

4. Ydinvoiman lisärakentaminen tekisi sähköntuotannon ympäristövaikutuksista sietämättömiä


Uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat huomattavat. Ydinjäte on vaarallista seuraavat 100 000 vuotta, eikä kymmenien vuosien päästä valmistuva ydinvoimala vähennä kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarpeeksi nopeasti verrattuna energiatehokkuustoimiin ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen. Ydinvoiman lisärakentaminen ei vähentäisi myöskään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytössä olevia fossiilisia polttoaineita.

Yhdenkin uuden reaktorin – saati kahden – rakentaminen tekisi Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden. Suomesta tulisi massiivinen ydinsähkön viejä, joka myisi sähkön muille ja pitäisi vaarallisen, säteilevän jätteen itsellään. Ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi Suomen vuosikymmeniksi ydinvoiman turvallisuusriskeihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. Hallitus ei ole edes yrittänyt selvittää, miten suomalaisten sähköntarve voitaisiin kattaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla. Päätös vaikeuttaisi uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja vähentäisi energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta.

Parempia vaihtoehtoja tarjolla yllin kyllin

Turvallisilla energiaratkaisuilla voidaan saada käyttöön vuoteen 2020 mennessä noin kolme kertaa Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä: yhden reaktorin verran voidaan tuottaa tuulivoimalla, yhden reaktorin verran biosähköllä ja yhden reaktorin verran sähköä voidaan säästää energiantarvetta vähentävällä tekniikalla.

Ydinvoimapäätöstä pyritään viemään eduskunnassa läpi sietämättömän aikataulun puitteissa

Ennen ydinvoiman lisärakentamista koskevia päätöksiä tulisi saattaa loppuun uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskeva paketti. Myös vuonna 2005 eduskunnassa hyväksytty ydinvastuulaki tulisi saattaa voimaan ennen päätöksia uusista rakennushankkeista.

Nyt harkittavat ydinvoimalat alkaisivat tuottaa sähköä aikaisintaan vuonna 2020 ja ovat käytössä seuraavat 60-80 vuotta. Ydinvoimalan jäähtyminen ja purkaminen kestää todennäköisesti kymmeniä vuosia. Eduskunta on linjaamassa energiapolitiikkaa siis vähintään seuraavaksi 100 vuodeksi.

Lisäksi ydinvoima aiheuttaa 100 000 vuoden ydinjäteongelman ja syrjäyttää paremmat vaihtoehdot. Kuka tulee kantamaan 100 000 vuoden poliittisen vastuun? Kuka kantaa vastuun edes 100 vuoden päästä?

Luonto-Liitto ry


Pääsihteeri Leo Stranius
puh. 040 754 7371, leo.stranius(ät)luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,