Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton kuntavaaliteesit ovat koonti lasten ja nuorten toiveista kuntapäättäjille

Luonto-Liiton kuntavaaliteesit ovat koonti lasten ja nuorten toiveista kuntapäättäjille

Luonto-Liitto on koonnut ympäristön ja luonnon kannalta tärkeimmät kuntavaaliteemat, joihin äänestäjät ja ehdokkaat voivat kuntavaaleissa vaikuttaa.

Kuudella kuntavaaliteesillään järjestö haluaa edistää luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja terveen luontosuhteen syntymistä. Idea kuntavaaliteesien laatimiseen tuli Luonto-Liiton nuorten ilmastoryhmältä.

"Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ratkaisut tulevat olemaan seuraavissa kuntavaaleissa yksi tärkeimmistä teemoista. Ilmastoratkaisut liittyen mm. liikennesuunnitteluun, energiantuotantoon ja hankintoihin tehdään Suomen kunnissa. Päätöksenteossa tulisi kuunnella niitä, joihin ilmastonmuutos ja sen vaikutukset iskevät eniten – eli meitä nuoria, jotka koemme ilmastoahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudestamme”, vetoaa ilmastoryhmän puheenjohtaja Henna Kurki.  

”Kiinnostus yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on kasvanut nuorten keskuudessa, mutta nuorille ei tarjota tarpeeksi kanavia vaikuttaa. Luonto-Liitto on kuntavaaliteesiensä avulla pyrkinyt saamaan myös nuorten äänet kuuluviin kuntavaaleissa. Nuorilla tulisi olla oikeus saada laadukasta ympäristökasvatusta ja heillä tulisi olla helppo pääsy esimerkiksi ulkoiluun lähiluonnossa. Näissä päätöksissä kunnat ovat avainasemassa”.

Myös Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen muistuttaa, että ehdokkaiden kannattaa tutustua nuorten esittämiin kuntavaaliteeseihin huolella: "Luonto-Liiton teesit ovat koonti suomalaisten luonnosta kiinnostuneiden nuorten ja lasten toiveista kuntapäättäjille. Ympäristökysymykset ovat nuorille usein tärkein äänestyspäätökseen vaikuttava asiakysymys, joten ehdokkaiden on pystyttävä vakuuttamaan äänestäjänsä näissä aiheissa."

"Uudet sukupolvet eivät halua ylikulutusta eivätkä lähiluontoa tuhoavaa rakentamista. Kuntapäättäjät voivat vaikuttaa siihen, että monimuotoisen luonnon kato vaihtuu jo menetettyjen luontokohteiden ennallistamiseen. Kaupungit ja kunnat voivat vaikuttaa myös siihen, perustuuko liikenne-, rakennus- sekä energiainfrastruktuurimme luonnonvarojen kestämättömään käyttöön ja ylikulutukseen vai luonnon kanssa sopusoinnussa elämiseen," summaa Eskelinen Luonto-Liiton kuntavaaliteesejä.

Riku Eskelisen mukaan myös pienten lasten vanhemmille sekä lasten kanssa työkseen toimiville ympäristökysymykset ovat vaaleissa entistä tärkeämpiä: "Luonnossa liikkuminen ja oppiminen on korona-aikana lisääntynyt. Lähiluontokohteiden merkitys ymmärretään nyt aiempaa paremmin. Toivottavasti ympäristökasvatus sekä luonnossa oppiminen osataan nyt ottaa varhaiskasvatusta, opetusta ja kaupunkisuunnittelua koskevassa päätöksenteossa aiempaa paremmin huomioon."

Lue teesit kokonaisuudessaan täältä:

www.luontoliitto.fi/luonto-liiton-kuntavaaliteesit-2021

Lisätietoja:

Riku Eskelinen, Luonto-Liiton toiminnanjohtaja
riku.eskelinen@luontoliitto.fi
Tel. 0505727782

Anna Stenius, Luonto-Liiton viestintäpäällikkö
anna.stenius@luontoliitto.fi
Tel. 0504659328