Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton ja Animalian kouluvierailut opetussuunnitelman mukaisia

Luonto-Liiton ja Animalian kouluvierailut opetussuunnitelman mukaisia

Animalia ja Luonto-Liitto tiedottavat 15.9.2006

Pohjanmaalaiset kansanedustajat ovat kritisoineet Animalian ja Luonto-Liiton Eläimet ja ympäristö -hankkeen materiaalia opetussuunnitelman vastaisena. Animalian ja Luonto-Liiton hankkeessa on kyse järjestöjen kurssittamista kouluvierailijoista, joita opettajat voivat halutessaan tilata yläkoulujen ja lukioiden oppitunneille puhumaan ympäristönsuojelusta ja eläinten oikeuksista.

 

Kouluvierailuilla keskitytään eläin- ja ympäristöetiikan pohtimiseen. Tehoeläin- ja turkistuotantoa sivutaan eläin- ja ympäristönsuojelunäkökulmista. Opetusmateriaalissa kerrotaan laajasti maatalouden eläimistä, turkistarhauksesta ja tehotuotannon ympäristövaikutuksista - ei yksipuolisesti turkistarhauksen vastustamisesta, mistä materiaalia on kritisoitu. Materiaali on nähtävissä osoitteessa www.elaimetjaymparisto.fi.

 

Hankkeen yhteydessä on erityisesti paheksuttu sitä, ettei opetusministeriö enää tarkasta kouluihin tarjottavaa materiaalia eikä oppikirjojen sisältöä. Esitarkastus tuskin olisi tänä päivänä toimiva ratkaisu. Peruskoulun ja lukion oppilaat elävät jatkuvan tietotulvan keskellä, eikä tietoa rakenneta ainoastaan oppikirjoista, vaan ympäröivästä mediakentästä. Tärkeimmäksi tavoitteeksi ei tule asettaa kirjatiedon opettamista, vaan kriittisen medialukutaidon ja keskustelun herättämistä. Animalian ja Luonto-Liiton hankkeessa toteutetaan juuri tätä opetussuunnitelman tavoitetta, jonka mukaan päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta.

Opetusministeriö on rahoittanut Animalian ja Luonto-Liiton hanketta 23 000 eurolla. Vertailukohtana voidaan mainita, että esimerkiksi EY ja Suomen valtio tukivat siipikarjanlihan tuotantoa edistävää tiedotuskampanjaa tänä vuonna 560 000 eurolla. Lisäksi vuosina 2001-2003 Suomen valtio ja EU rahoittivat Keski-Pohjanmaan maaseutuakatemian turkistuotannon osaamisverkostohanketta noin 750 000 eurolla. Hankkeella pyrittiin muun muassa kohentamaan turkistarhauksen julkista kuvaa kiertämällä kouluissa kertomassa elinkeinosta.

 

Myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto käy vierailemassa kouluilla ja tarjoaa nettisivuillaan kouluesitelmien taustaksi materiaalia, jossa kerrotaan turkiseläinten elämästä liiton näkemyksen mukaan. Lisäksi esimerkiksi Finfood ja Suomen Ruokatieto ry julkaisevat materiaalia lihansyönnistä jopa ala-asteikäisille, muun muassa kirjasen ”Mun lempiruoka on lihapulla”. Useille tutuiksi ovat tulleet kouluvuosilta myös maitotiedotuksen maitolähettiläät.

Jo yli neljältäkymmeneltä koululta on tullut vierailupyyntö Animalian ja Luonto-Liiton kouluttamille vierailijoille, ja oppitunneilta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Hankkeen tavoitteena on auttaa kouluja monipuolisen opetussuunnitelman toteuttamisessa. Opettajilla ei usein ole resursseja käsitellä syvällisesti eläinoikeus- ja ympäristönsuojelukysymyksiä, vaikka esimerkiksi filosofian, uskonnon, biologian ja elämänkatsomustiedon tunneille aiheet kuuluisivatkin.

 

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.elaimetjaymparisto.fi

 

Lisätietoja:

Eveliina Lundqvist, projektikoordinaattori, Animalian ja Luonto-Liiton nuorisohanke, 044 302 8173 s-posti: nuoriso_at_animalia.fi

Saara Susiluoma, Luonto-Liiton puheenjohtaja, 044 511 4546 saara.susiluoma_at_luontoliitto.fi

Sami Säynevirta, järjestöpäällikkö, 040 560 7303 sami.saynevirta_at_luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,