Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton Itämeri-kiertue laajenee Venäjälle

Luonto-Liiton Itämeri-kiertue laajenee Venäjälle

Luonto-Liitto tiedottaa 25.11.2008

Luonto-Liiton kysytty Itämeri-lähettiläskoulukiertue laajenee Pietariin ja Leningradin alueelle. Venäjällä on todellinen tarve ympäristötietoisuuden lisäämiseen, ja paikallisen ympäristöjärjestön ja koulujen kanssa yhteistyössä se onnistuu hyvin. Itämeri-lähettilästoiminta herättelee nuoria havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset Itämeren tilaan.

– Vaikka Itämeri on pahoin saastunut eivätkä keinot Itämeren pelastamiseksi ole yksiselitteisiä asiantuntijoidenkaan mielestä, ei voida unohtaa yksittäisten ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnallaan. Koululaisten asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää, jotta nuorista kasvaisi ympäristötietoisia kansalaisia, pohtii hankekoordinaattori Anna Kuhmonen.

Pietarissa ja Leningradin alueen kouluissa pidetään jo Itämeri-tunteja. Torstaina 27.11.2008 Luonto-Liiton edustajat ovat seuraamassa niitä. Perjantaina 28.11.2008 järjestetään leiriseminaari, jossa ympäristöalan opiskelijoita koulutetaan leirinohjaajiksi ja -johtajiksi Itämeri-aiheisille leireille.

– Itämeri-ympäristökasvatushanke sai alkunsa venäläisten ympäristökasvattajien tarpeesta ympäristökasvatusmateriaalille, joka puhuttelee juuri nuoria ja antaa tilaa heidän ajatuksilleen, kertoo Friends of the Baltic -järjestön puheenjohtaja Olga Senova.

Hankkeen aikana on käännetty ja muokattu Luonto-Liiton tekemä Itämeri-lähettiläsmateriaali venäjäksi ja paikallisiin kulttuurioloihin sopivaksi sekä koulutettu Pietarin ja Leningradin alueen opettajille ja ympäristökasvattajille siihen liittyvää pedagogiaa. Opettajat ovat ottaneet tavallisesta tunnista poikkeavan konseptin vastaan innolla, ja toimintaa haluttaisiin tulevina vuosina laajentaa myös leiritoimintaan.

Luonto-Liitolla on vuonna 2008 käynnissä Itämeri-ympäristökasvatustyön kehittäminen Suomenlahden alueella -lähialuehanke yhdessä pietarilaisen Friends of the Baltic (Друзья Балтики) -ympäristöjärjestön kanssa. Friends of the Baltic tekee paljon yhteistyötä alueensa koulujen kanssa tavoittaen ympäristökasvatuksen toiminnoillaan paljon lapsia ja nuoria. Hanke on jatkoa jo vuosia aiemmin alkaneelle yhteistyölle.

Suomessa Itämeri-lähettiläskiertueella on tavoitettu jo yli 5000 koululaista. Yläkoulut ja lukiot ovat tilanneet mielellään Itämeri-lähettilään vierailemaan tunneille tai erilaisiin tapahtumiin.

Lähialuehanke toteutetaan ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen lähialuerahoituksen tuella.

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Anna Kuhmonen, puh. 044 589 6877

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,