Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton aktivistit protestoivat Metsähallituksen saarihakkuita Kainuussa – Pesiöjärveltä löytyi lisää uhanalaisia lajeja

Luonto-Liiton aktivistit protestoivat Metsähallituksen saarihakkuita Kainuussa – Pesiöjärveltä löytyi lisää uhanalaisia lajeja

Luonto-Liitto vaatii Metsähallitusta luopumaan Suomussalmen hakkuista Pesiöjärven saarilla, joilla luonnonsuojelijat kävivät tänään katsomassa tilannetta. Kumpusaareen suunnitelluilta hakkuualueilta löytyi uusia uhanalaisia lajeja aiempien havaintojen lisäksi.
Luonto-Liiton aktivistit protestoivat Metsähallituksen saarihakkuita Kainuussa – Pesiöjärveltä löytyi lisää uhanalaisia lajeja

Pesiöjärvi, Suomussalmi, Metsähallituksen hakkuiden uhkaamia saaria 20.2.2015.

Luonto-Liitto tiedottaa 20.2.2015

Aarninappu on vanhojen, hitaasti kasvaneiden kuusten kuorella elävä kotelosieni. Se on luokiteltu uhanalaisarvioinnissa vaarantuneeksi (VU). Lisäksi löydettiin korpiluppo, joka on silmälläpidettävä vanhojen metsien jäkälälaji.

"Hakkuut ovat räikeässä ristiriidassa suojelu- ja virkistyskäytön kanssa ja vastoin maakuntakaavan tavoitteita. Hakkuilta säästyneet saaret ovat ainutlaatuisia luontoalueita eikä hakkuiden aiheuttama vahinko ole korjattavissa. Metsähallitus ei ole pystynyt kertomaan, miten hakkuut kehittävät virkistyskäyttöä ja säilyttävät luontoa", sanoo Matti Ikonen Luonto-Liiton metsäryhmästä.

Pesiöjärven saaret on osoitettu Kainuun maakuntakaavassa virkistysmetsiksi. Kaavamääräyksen mukaan niissä on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistyskäytön kehittämiseen sekä luonnon ja ympäristöarvojen säilymiseen. Metsähallitus kuitenkin aikoo nyt hakata saaret lähes kauttaaltaan.

Maisemallisesti arvokkaaseen saariryhmään kuuluu muinaismuistolain suojelema Kirkkosaari, jossa oleva hautausmaa on ollut käytössä ainakin 1700-luvulta lähtien. Sen viereiset neljä saarta on nyt merkitty hakattavaksi lähes kokonaan rantoja myöten. Saarten metsien puusto on pääosin vanhaa ja luonnontilaista.

Kainuun ELY-keskuksen muistion mukaan hakkuut eivät ole maakuntakaavan tavoitteiden mukaisia luonnon- ja ympäristöarvojen säilyttämisen osalta ja hakkuut heikentäisivät ja vaarantaisivat saarten tärkeimmän käyttömuodon, eli virkistyksen, edellytyksiä. ELY-keskus on luonnonsuojelulakia valvovana viranomaisena myös katsonut, että saarilla olisi selvitettävä liito-oravan esiintyminen ennen hakkuita.

"Metsähallitus on sanonut selvittävänsä liito-oravien esiintymisen ennen hakkuita. Juuri tälläkin hetkellä täällä Pesiöjärvellä sataa sakeasti lunta, joka peittää kaikki merkit liito-oravista. Ei liito-oravien esiintymistä voi luotettavasti kartoittaa ennen kevättä", kertoo Luonto-Liiton metsäryhmän Hanna Jauhiainen, joka on parhaillaan paikan päällä.

Myös valtakunnalliset kulttuurijärjestöt Kalevala-seura ja Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS ovat vedonneet Pesiöjärven ja muiden ranta- ja maisemametsien puolesta jo alkuvuonna Vienan reitin hakkuukiistan yhteydessä.

Metsähallitus on 2000-luvulla lisännyt rajusti hakkuita Kainuussa noin 800 000 kuutiometristä yli 1,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Metsähallitus hakkaa virkistysmetsiä, aiemmin säästettyjä rantametsiä ja laitoksen itse aiemmin määrittelemiä ekologisia yhteyksiä, maisema-alueita ja luontokohteita. Kiistoja ovat toistuvasti herättäneet muiden muassa liito-oravametsien hakkuut, hakkuut valtakunnallisesti arvokkaan Hossan retkeilyalueella ja museoviranomaisten ohjeiden vastaisesti tehdyt hakkuut kulttuurikohde Vienan reitin varrella.

Lisätiedot:

Luonto-Liiton tiedote tammikuulta:
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ymparistojarjestot-vaativat-luonto-ja-kulttuuriarvojen-havittamisen-lopettamista-2013-valtion-metsien-hakkuita-vahennettava-kainuussa

Matti Ikonen
Luonto-Liiton metsäryhmä
puh. 0400 25 7755 (maastossa Pesiöjärvellä)

Hanna Jauhiainen
Luonto-Liiton metsäryhmä
puh. 050 382 4658 (maastossa Pesiöjärvellä)

Lauri Kajander
Luonto-Liiton metsävastaava
puh. 045 117 9610
lauri.kajander(at)luontoliitto.fi


- Kuvia saarista tänään 20.2.2015.
- Kuvia kesältä 2014.