Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonnonsuojelujärjestöt esittävät hakkuukieltoa valtion retkeilyalueille

Luonnonsuojelujärjestöt esittävät hakkuukieltoa valtion retkeilyalueille

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace esittävät hakkuukieltoa valtion retkeilyalueille, jotka sijaitsevat Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSO:n alueella.

Luonto-Liitto tiedottaa 25.6.2009

Arvokkaan metsäluonnon kriteerit ovat uusimman luonnonsuojelubiologisen tiedon myötä muuttuneet. Valtion retkeilyalueiden metsät tullaan arvioimaan uudestaan Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSO:n mukaisesti. Näille metsille laaditaan vuoteen 2010 mennessä myös uudet hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Lähitulevaisuudessa tehtävästä udelleenarvioinnista huolimatta Metsähallitus on kuitenkin hakannut Evon retkeilyalueella 150-vuotiaan korven. Tämä on jyrkässä ristiriidassa METSO-ohjelman tavoitteiden kanssa, sillä suojelun kannalta arvokkaita vanhoja metsiä on Etelä-Suomessa jäljellä enää erittäin vähän.

– Näiden metsien päätyminen suojeluun tulisi olla itsestään selvää, toteaa aluetta kesäkuussa tutkinut Mari Niemi Luonto-Liitosta.

Metsänomistus on Etelä-Suomessa jakautunut pienialaisiin lohkoihin eri maanomistajien kesken. Valtio kuitenkin omistaa Etelä-Suomessa laajoja yhtenäisiä alueita, mikä tekee niiden suojelusta keskeisen tärkeää. Teijon, Evon ja Ruunaan retkeilyalueet toimivat laajuudessaan elintärkeinä ydinalueina koko ympäröivälle metsäluonnolle. Ne ovat osa Natura 2000 -alueiden verkostoa ja niillä sekä niiden tuntumassa on luonnonsuojelualueita, joilla esiintyy runsaasti mm. uhanalaisia lajeja.

– Tällaisia suojelualueita tulisikin entuudestaan laajentaa ja näin ollen vahvistaa niiden merkitystä uhanalaisen metsäluonnon suojelemiseksi, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä.

Luonnonsuojelujärjestöt ovat esittäneet jo aiemminkin metsätalouden lopettamista valtion retkeilyalueilla. Retkeilyalueet eivät ole tehokkaasti hoidettua talousmetsää, vaan maisemansa ja metsäluontonsa puolesta erityislaatuisia alueita, joka soveltuisivat jopa kansallispuistoksi.

Vuoden 2008 kesäkuussa järjestöt julkaisivat mittavan esityksen valtionmaiden suojelemiseksi Etelä-Suomessa. Esitykseen kuuluvat kokonaisuudessaan myös Teijon, Evon ja Ruunaan retkeilyalueet. Esitys löytyy osoitteesta http://www.forestinfo.fi/etelasuomi/index.htm.

Metsähallitus ja Suomen Partiolaiset ovat aloittaneet nuorisoleirikeskuksen rakentamisen Evon alueelle tällä viikolla. Lopettamalla hakkuut retkeilyalueella mahdollistettaisiin tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden suojelun lisäksi myös alueen metsäisistä maisemista nauttiminen.


Lisätietoja:

Mari Niemi, Luonto-Liiton hallituksen jäsen
050-3224363, marieveniemi@gmail.com

Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija
040-7229224, harri.holtta@sll.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,