Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonnonsuojelujärjestöt: Helsingin edustan saarten luontoarvot turvattava

Luonnonsuojelujärjestöt: Helsingin edustan saarten luontoarvot turvattava

Kolme Helsingin edustalla sijaitsevaa saarta on vapautumassa
puolustuskäytöstä. Luonnonsuojelujärjestöt toivovat, että uudesta
käytöstä päätettäessä turvataan saarten merkittävät luonto- ja
kulttuuriarvot ja kehitetään niiden virkistyskäyttöä kestävästi.

Luonto-Liitto tiedottaa 9.11.2012

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan
ehdotusta Vallisaaren, Kuninkaansaaren ja Kuivasaaren käytöstä. Tällä
hetkellä saaret ovat vuokrattuina Puolustusvoimille.

WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto
muistuttavat, että Vallisaarella ja Kuninkaansaarella on
valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja, ja yhdessä Santahaminan
kanssa ne muodostavat erittäin merkittävän luontokokonaisuuden.

”Saarilla elää suuri joukko uhanalaisia ja harvinaisia eläin- ja
kasvilajeja. Saaret lukeutuvat kasvistollisesti Helsingin
monimuotoisimpien alueiden joukkoon. Saaret ovat myös
kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti arvokkaita kohteita, joiden
hoitoon tarvitaan valtion rahoitusta”, sanoo WWF Suomen
metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Luonnonsuojelujärjestöt esittävät, että saarten keskeisistä osista
perustetaan pikaisesti luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita ja
että saaret jätetään valtion omistukseen ja Metsähallituksen
luontopalveluiden hallintaan. Luontoarvojen riittävä turvaaminen
saarilla on kuitenkin taattava riippumatta siitä, mikä alueen tulevan
hallinnan ja käytön suunnittelu- ja toteutusvastuu on.

”Saarilla tulisi tehdä luonnonhoitotöitä perinneympäristöjen
avaamiseksi, jotta lajistoltaan arvokkaat niityt ja kedot säilyvät.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakenteiden esille tuominen ja
kunnostaminen on tärkeää”, Kunttu listaa.

Täysin vapaaseen virkistyskäyttöön luonnonsuojelujärjestöt eivät saaria
avaisi.

”Saaret soveltuvat hallittuun ja rajattuun virkistyskäyttöön, joka
tulisi pyrkiä ohjaamaan olemassa oleville vanhoille tiepohjille. Myös
opastetut retket olisivat yksi hyvä keino lisätä saarten kestävää
virkistyskäyttöä”, sanoo suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

”Järjestöt toivovat työryhmältä viisaita päätöksiä saarten tulevasta
käytöstä, hallinnasta sekä hoidon resurssien turvaamisesta. Lisäksi
tulisi selvittää mahdollisuudet laajentaa Suomenlinnan
maailmanperintökohdetta Vallisaari–Kuninkaansaari-alueella, jolloin
syntyvällä kokonaisuudella olisi huomattavaa merkitystä sekä kulttuuri-
että luonnonperinnön suojelun kannalta”, Savola toteaa.

Järjestöjen esitys Vallisaaren, Kuninkaansaaren ja Kuivasaaren luonto-
ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi on luettavissa osoitteessa
http://wwf.fi/mediabank/2934.pdf

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi,
050 305 5086, panu.kunttu(at)wwf.fi

Suojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan
piiri, 045 652 1974, keijo.savola@sll.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,