Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuiden lisäämistä Pohjanmaan valtionmailla

Luonnonsuojelijat vastustavat hakkuiden lisäämistä Pohjanmaan valtionmailla

Luonto-Liitto tiedottaa 24.5.2007

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace vastustavat Metsähallituksen aikeita tehostaa Pohjois-Pohjanmaan valtion metsien käyttöä. Metsähallituksen tavoitteena on lisätä päätehakkuiden määrää alueella.

Luontojärjestöt antoivat Metsähallituksen Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman luonnoksesta yhteisen, hyvin kriittisen lausunnon. Lausunnossaan järjestöt ilmaisevat pettymyksensä Metsähallituksen aikeisiin jatkaa ekologisesti kestämätöntä maankäytön linjaa. Siinä metsätaloutta tehostetaan edelleen, mutta virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu jätetään yhä vähemmälle huomiolle.

Hakkuiden lisääminen on myös vastoin Metsähallituksen alueellisen neuvottelukunnan kannanottoa. Se puolsi virkistyspainotteisen vaihtoehdon valintaa. Järjestöt esittävätkin, että luonnonvarasuunnitelmaa ei toteuteta nykyisen luonnoksen mukaisesti.

Luonnonvarasuunnitelman luonnoksessa tavoitteena on vähentää vanhojen metsien osuutta Pohjanmaan valtionmailla seuraavien 50 vuoden kuluessa. "Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luonnontilaisia ja sen kaltaisia vanhoja metsiä on enää niin vähän, ettei valtion metsätalouden hyväksyttävänä tavoitteena voi olla niiden vähentäminen entisestään", Teppo Rämä Luonto-Liiton metsäryhmästä toteaa.

Lisääntyvät hakkuut vievät myös pohjaa pois tulevalta Etelä-Suomen metsiensuojelutyöltä. Suunnittelualueen läntiset osat kuuluvat METSO-alueeseen, jonka heikkoa metsiensuojelutilannetta on tarkoitus parantaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman vuosia 2008-2016 koskevassa toisessa vaiheessa. Järjestöjen mielestä Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmaa laadittaessa on unohdettu sekä useasti todetut eteläisten metsien suojelutarpeet että ne kehittämisehdotukset, joita METSO:ssa valtion maille on esitetty.

"Luonnonvarasuunnitelman mukaan Pohjanmaalla suojeltaisiin metsiä lisää vajaat 1000 hehtaaria ja tehtäisiin joitakin ennallistamistoimia", mainitsee Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen. "Tämä ei riitä. Valtion on osallistuttava tänä vuonna käynnistyviin Etelä-Suomen metsiensuojelutalkoisiin huomattavasti suuremmalla panoksella myös Pohjanmaalla."

Luonto-Liitto ja Greenpeace katsovat, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa Pohjanmaan luonnonvarasuunnitteluun olivat olemattomat, vaikka niiden panos alueen metsienkäytön kehittämisessä on ollut merkittävä jo vuosia. Järjestöt ovat veloituksetta toimittaneet suuria määriä lajistotietoa Metsähallituksen käyttöön. Luonnonvarasuunnitelmaa valmistelleessa yhteistyöryhmässä luontojärjestöjä edusti kuitenkin vain Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri. Järjestöt vaativatkin, että Metsähallituksen osallistamisjärjestelmä uudistetaan perinpohjaisesti.

Lisätietoja:

Järjestöjen lausunto Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman luonnokseen:
http://www.luontoliitto.fi/metsa

Teppo Rämä, Luonto-Liiton metsäryhmä: p. 040 573 6376, terama@luukku.com

Merja Ylönen, aluepäällikkö, SLL:n Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri:
p. 044-929 0550, merja.ylonen_ät_sll.fi

Risto Mustonen, metsävastaava, Luonto-Liitto: p. 0400-687 856,
risto.mustonen_ät_luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,