Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lisää suojelualueita ihmisille

Lisää suojelualueita ihmisille

Lisää suojelualueita ihmisille

Luonto-Liitto tiedottaa 28.4.2003

Luonnonmukaisia ulkoilumetsiä kaipaavat ihmiset ja uhanalaiset lajit maksavat kovan hinnan Etelä-Suomen metsiensuojelutoimien viivyttelystä. Helsingissä tänään sunnuntaina kokoontunut Luonto-Liiton ylin päättävä elin liittokokous toivoo erityisesti kunnilta, kaupungeilta ja seurakunnilta lähivuosina malttia omien metsiensä hoidossa sekä käytössä. Monessa tapauksessa yhteisömetsät ovat arvokkaampia kuntalaisten virkistysmetsinä ja uhanalaisten lajien elinalueina kuin talousmetsinä tai potentiaalisina rakennusalueina.

Luonto-Liitto muistuttaa, että Etelä-Suomessa on ajauduttu tilanteeseen, jossa merkittäviä lisäyksiä suojelualueiden määrään ei ole lähivuosina näköpiirissä. Metsäsektorin suuresti rummuttama METSO-toimintaohjelmakin tuottaa näillä näkymin ennen vuotta 2007 ainoastaan valtavan tiedotusaineiston ja lukemattomia seminaareja. Näiden lisäksi syntyy ainoastaan muutama heikosti resurssoitu pilottihanke. Toimintaohjelman tuloksena saadaan siihen budjetoitujen vähäisten ostomäärärahojen vuoksi korkeintaan promilleluokkaa oleva lisäys nykyisiin vähäisiin suojelualueisiin.

Samaan aikaan erityisesti Etelä-Suomen vanhat kuusimetsät katoavat ennätystahtia hakkuissa, joihin kannustaa kuusitukin hyvän hinnan ohella vuonna 2005 edessä oleva metsäverotusjärjestelmän muutos. Tilanne on kestämätön niin uhanalaisten metsälajien kuin luonnonmukaista virkistysmetsää kaipaavien ihmisten kannalta.

Virkistyskäytön osalta tilannetta pahentaa se, että huomattavaa osaa Suomen virkistys- ja ulkoilumetsistä hoidetaan lähinnä talousmetsiin sopivilla hakkuutavoilla. Muun muassa Suomen tärkeimmissä virkistymetsissä eli Helsingin kaupungin Nuuksiossa omistamilla ulkoilualueilla aiotaan jatkossakin harjoittaa avohakkuita, joista on haittaa niin ulkoilulle kuin luonnolle. Muissa maakunnissa tilanne on vielä synkempi, mistä kertovat jatkuvasti esiinnousevat kiistat virkistysmetsien vanhakantaisista hoitotavoista.

Suojelutoimien kohdentaminen niihin yhteisömetsiin, jotka ovat virkistysarvojen ohella arvokkaita myös luontonsa puolesta, on kaikkien edun mukaista. Luonto ja uhanalaiset lajit saisivat näillä alueilla turvan liian voimaperäiseltä metsätaloudelta ja muulta maankäytöltä. Vastaavasti ihmiset saisivat tulevaisuudessa ulkoilla nykyistä monimuotoisemmissa ja kauniimmissa virkistysmetsissä, joiden katoamista ei myöskään tarvitse pelätä uusien kaavoituskierrosten pyörteissä.

Lisätiedot: suojeluasiantuntija Keijo Savola, (09) 68 444 210.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,