Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Linjaus uraanikaivosten valtausluvista vaarallinen

Linjaus uraanikaivosten valtausluvista vaarallinen

Luonto-Liitto tiedottaa 10.10.2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön tänään myöntämät valtausoikeudet ovat ympäristön kannalta vaarallisen väljät. Valtauslupa on myönnetty ranskalaiselle Compagnic Generale des Matieres Nucleaires (COGEMA)-nimiselle yhtiölle Enon ja Kontiolahden kunnan alueille. Kauppa- ja teollisuusminiteriön päätöksessä ei ole myöskään huomioitu kansalaismielipidettä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön valitsema linja kaivosvaltausten myöntämiseen sivuuttaa yleisen kansalaismielipiteen lisäksi valtausalueen asukkaat, jotka tuntevat päätöksen omissa nahoissaan. Nykyinen kaivoslaki on vuodelta 1965, eikä siihen sisälly velvoitteita asukkaiden kuulemiseen muun ympäristölainsäädännön vaatimalla tavalla. Kauppa- ja teollisuusministeriöön toimitettiin kuitenkin runsaasti huolestuneiden kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen lausuntoja, joissa vastustettiin valtauslupien myöntämistä. Lisäksi ministeriöön toimitettiin valtausluvan myöntämistä ja uraanikaivostoiminnan aloittamista vastustanut addressi, jonka oli allekirjoittanut yli 600 henkilöä.

"Luonto-Liiton mielestä kauppa- ja teollisuusministeriön valitsema linja lupien myöntämisessä on myös ympäristön kannalta vaarallinen. Uraani on myrkyllinen ja radioaktiivinen metalli, jonka leviäminen ympäristöön aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä", sanoo Luonto-Liiton pääsihteeri Lotta Ruokanen.

Myönnetty lupa mahdollistaa varsin laajan koetoiminnan, kuten koekaivantojen ja timanttiporausten käynnistämisen sekä teiden rakentamisen, mikä voi aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Päätöksessä mahdollistetaan myös vielä laajemman ja ympäristön kannalta haitallisemman koetoiminnan käynnistäminen valtaushakemuksen kaltaisella menettelyllä, jossa kansalaiset sivuutetaan.

Lisätiedot:

ympäristöpoliittinen sihteeri Hanna Kaisa Hellsten, 044 257 0174

pääsihteeri Lotta Ruokanen, 040 771 5277

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,