Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto: Viljelykasvien monimuotoisuus turvattava

Lausunto: Viljelykasvien monimuotoisuus turvattava

Luonto-Liitto tiedottaa 2.5.2013

Lausunto: Viljelykasvien monimuotoisuus turvattava

Olli Rehnille, Euroopan komission varapuheenjohtaja

Toivomme Teidän huomioivan äänestyspäätöksessänne Euroopan Unionin siemenlainsäädännön uudistuksessa (PRM: Plant Reproductive Material) kasvilajikkeiden monipuolisen viljelyn tärkeyden.

Esitys siemenlainsäädännön uudistuksesta on vaikeuttamassa merkittävästi perinteisten maatiaiskasvien viljelyä. Jos esitys toteutetaan, se hankaloittaa maatiaiskasvien siementen saatavuutta.

Monien maatiaiskasvien säilyminen on ollut yksittäisten ammatti- ja harrasteviljelijöiden ansiota – he ovat pitäneet siemenkannat elinvoimaisina. Poikkeusluvalla näitä siemeniä on voitu myydä muiden viljelijöiden käyttöön. Maatiaissiementen myynnin kohtuuton hankaloittaminen veisi pohjan tältä monimuotoisuuden omaehtoiselta säilyttämiseltä.

Ammattimaisessa viljelyssä monokulttuurin aiheuttamia haittoja on tuntuvasti lisännyt saatavilla olevien lajikkeiden vähentyminen. Tämä vaikuttaa olennaisesti kasvitautien leviämiseen, kasvinsuojeluaineiden käytön lisääntymiseen ja luonnonolosuhteista aiheutuvien satotappioiden kasvamiseen.

Ruoantuotannon turvaamiseksi tulisi meidän pystyä vastaamaan myös muuttuvan ympäristön asettamiin haasteisiin. Turvaamalla viljelykasvien monimuotoisuus meillä on enemmän mahdollisuuksia vastata mm. ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Maatiaiskasvien haastaviinkiin olosuhteisiin kouliintunut geeniperimä tulee olemaan ratkaisevassa osassa tulevaisuuden kasvinjalostuksessa. Tätä geeniperimää ei ole nyt varaa hukata.

Tulevaisuuden ruoantuotannon on suuntauduttava kestävään tuotantotapaan. Luonnonmukainen maataloustuotanto ja paikallisten uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva ruoantuotanto tulee olemaan avainasemassa vastataksemme kestävän kehityksen asettamiin haasteisiin. Lajikkeiden monimuotoisuus ja erilaisiin olosuhteisiin ja tuotantotapoihin sopeutuneet maatiaiskasvit antavat mahdollisuuden tulevaisuuden tuotannon kehittämiseen.

Luomuliitto ry
Luonto-Liitto ry
Siirtolapuutarhaliitto ry

kuuluu seuraaviin kategorioihin: