Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen poikkeuluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen poikkeuluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella

16.10.2012, Helsinki

LAUSUNTO  LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KOSKIEN PÄÄTÖSTÄ POIKKEUSLUVALLA SALLITTAVASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA METSÄSTYSVUONNA 2012–2013


Luonto-Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa koskien suden metsästystä metsästysvuonna 2012–2013.

Luonto-Liitto näkee esitetyssä asetusluonnoksessa suuria puutteita ja EU-lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevia kohtia ja toteaa, ettei asetusluonnos voi sellaisenaan edetä asetukseksi.

Susi on luontodirektiivin tiukasti suojelema laji, jonka jokaisen yksilön tappamisen pitää perustua paitsi todetun vaaran tai vahingon ehkäisemiseen myös siihen, että poistettujen susien määrä ei heikennä lajin suotuisan suojelun tasoa.

Ensisijainen huomioitava asia on, että suotuisan suojelun tason vielä takaavassa maksimaalisessa tappolupien myöntömäärässä huomioidaan muuten susikannasta ihmisen toimesta poistetut yksilöt. Poliisin myöntämin luvin tapettujen tai esimerkiksi salametsästyksen vuoksi tapetuiksi todettujen tai liikenteen tappamiksi tulleiden yksilöiden lukumäärä tulee luontodirektiivin noudattamiseksi vähentää ministeriön asetuksessa ilmoitettavasta luvusta.

Maa- ja metsätalousministeriön pitää muokata asetusluonnosta pykälän 1 osalta lisäämällä siihen uusi momentti seuraavasti:

Saaliiksi saatavien susien maksimimäärässä huomioidaan metsästysvuoden aikana muuten ihmisen toimesta kuolleeksi todettujen susien lukumäärä. Ihmisen toimesta kuolleeksi todettujen susien lukumäärä vähennetään tässä asetuksessa esitetystä maksimimäärästä.

Vaikka maa- ja metsätalousministeriö ei lausuntopyynnössä pyydä lausumaan kuin poronhoitoalueen ulkopuolisen alueen suden metsästyksestä, pitää asetusluonnos sisällään tosiasian siitä, että tällaisenaan asetusluonnos vapauttaisi suden metsästyksen poronhoitoalueella kokonaan.

Luonto-Liitto haluaa muistuttaa, että ministeriön tulee tarkastella poronhoitoaluetta myös muun kuin yhden elinkeinon toteuttamiseen varattuna Suomen kolmanneksena. Susien ja muiden suurpetojen osalta poronhoitoalue tulee nähdä tuoreemmin silmin ja kauaskantoisimmin katsein. Suurpetojen – tässä kohdassa susien – totaalipoisto ei ole perusteltua siksikään, että vuosittaisista petokorvauksista valtaosa myönnetään sinne ilman mitään yhteyttä sille, että korvauksilla edistettäisiin uhanalaisen eläinlajin elinmahdollisuuksia Suomessa.

Luonto-Liitto haluaa muistuttaa ministeriötä metsästyslain mukaisten suden tappolupien osalta myös niiden käytöstä sekä käytön ohjeistuksesta ja valvomisesta. Alkuvuoden 2012 susijahtien epäkohdat eivät saa toistua. Ministeriön tulee kantaa vastuunsa myös myönnettävien tappolupien oikeellisesta käytöstä riistahallinnon ylimpänä viranomaisena.

Luonto-Liitto ry
Leo Stranius

Lisätiedot:
Sami Lyytinen, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
sami.lyytinen@gmail.com / puh. 040 558 6097

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,