Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä

Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä

Luonto-Liitto tiedottaa 12.4.2010

Ympäristöministeriölle

Viitaten tiedotteeseenne 12.3.2010

Luonto-Liitto pitää Metsähallituksen selvitystä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä hyvänä ja perusteellisena. Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseen liittyen Luonto-Liitto esittää kuitenkin täydennyksiä Metsähallistuksen selvitykseen nähden.

Sipoonkorven kansallispuiston rajaus

Sipoonkorven kansallispuisto tulee perustaa pohjautuen Metsähallituksen laatimaan laajempaan vaihtoehtoon (VE3). Puistoon tulee lisäksi liittää ainakin seuraavat alueet: Hältingtresk, Talosaari, Kasabergetin itäosa, Kantarnäsberget sekä Mustavuoren suojelualue. Näiden alueiden rajauksista viitaamme Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin lausuntoon. Luonto-Liitto toivoo kansallispuiston minimissään toteutuvan em. kartan mukaisena lisättynä Kantarnäsbergetin alueella.

Vantaan kaupungin edustajat ovat useamman kerran ilmaisseet kiinnostuksensa liittää Sipoonkorven luoteisrajaan rajoittuva Kuusijärven virkistysalue osaksi kansallispuistoa. Tämä arvostettu ja suosittu virkistysalue toimisi Luonto-Liiton mielestä yhtenä luontevana "porttina" kansallispuistoon.

Etelä-Suomen metsien suojelutilannetta perusteltua parantaa kansallispuistolla

Sipoonkorven kansallispuisto parantaisi merkittävästi Etelä-Suomen metsiensuojeluatilannetta. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain 1,9 % (Metla 2009), mikä on täysin riittämätön määrä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuonna 2010. Suomessa noin joka kymmenes metsälaji ja noin puolet luontotyypeistä on uhanalaisia. Tänä vuonna köyhtymistä ei saada pysäytettyä, joten tehokkaampien ja monipuolisten keinojen käyttöönotto on äärimmäisen tärkeää.

Kansallispuisto on suojelukeinona kannatettava, sillä kansallispuistoissa on luonnon suojelun lisäksi mahdollistettu myös ihmisten liikkuminen. Kansallispuiston merkitys korostuu suhteessa muihin suojelualuevaihtoehtoihin erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä asuu iso osa väestöstä. Ihmisten lisääntyvä tarve virkistysalueille on todettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä. Virkistäytymistä ja positiivisen luontosuhteen rakentumista varten on oltava varattuna aluita, joiden luontoarvot säilyvät vuodesta toiseen. Tämä tavoite toteutuu lailla perustettavassa kansallispuistossa.

Luonto-Liitto ry

Mauno Särkkä
Puheenjohtaja

Lisätietoja:

Metsävastaava Mari E. Niemi
puh. 050-3224363, sposti: mari.niemi(at)luontoliitto.fi

www.sll.fi/uusimaa/sipoonkorpi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,