Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien päätöstä lisätä poikkeusluvilla tapahtuvaa sudenmetsästyskiintiötä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien päätöstä lisätä poikkeusluvilla tapahtuvaa sudenmetsästyskiintiötä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien päätöstä lisätä poikkeusluvilla tapahtuvaa sudenmetsästyskiintiötä viidellä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012–2013

Luonto-Liitto tiedottaa 18.2.2013

Luonto-Liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua kantansa koskien asetusta, jonka tarkoituksena on lisätä kiintiötä viidellä sudella poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012-1013.

Luonto-Liitto ei hyväksy asetusluonnosta. Luonnoksessa on erittäin suuria ristiriitoja niin EU-lainsäädännön kuin maalaisjärjenkin kanssa, eikä asetuksen esittämät viisi lisälupaa ole millään tavoin perusteltavissa suden tämän hetkisen kannan romahtamisen vahvistuttua Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uusimpien laskentojen perusteella.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen arvion mukaan Suomessa oli helmikuun alussa 120–135 sutta. Määrä on huomattavasti pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suomen rajojen sisällä lisääntyvän kannan (10 lisääntyvää laumareviiriä) pienuus on karannut kauaksi ministeriön laatiman kannanhoitosuunnitelman tavoitteesta 20–25 lisääntyvästä susiparista. Luonto-Liitto haluaa muistuttaa, että susi on luontodirektiivin tiukasti suojelema laji, jonka jokaisen yksilön tappamisen pitää perustua paitsi todetun vaaran tai vahingon ehkäisemiseen myös siihen, että poistettujen susien määrä ei heikennä lajin suotuisan suojelun tasoa. 

Luonto-Liitto haluaa  lisäksi muistuttaa ministeriötä, että myönnetystä susikiintiöstä on edelleen käyttämättä seitsemän lupaa. Toisin kuin ministeriö antaa ymmärtää lisäkiintiö tulee perustua samoihin metsästyslain suomiin poikkeamisperusteisiin kuin aiemmin myönnetyn kiintiön kohdalla on.

Lupien myöntämisen tarkoituksena on kohdentaa ne nimenomaan häirikkösusien poistoon. Kohdennetussa susien poistossa on kuitenkin havaittu erittäin suuria puutteita. Esimerkkinä toiminee viime vuonna Pöytyällä sattunut tapaus, jossa lupa myönnettiin yhden suden poistoon. Luvalla ammuttiin kuitenkin kaksi sutta, joista kumpaakaan ei todistetusti tunnistettu pihoilla vierailleeksi yksilöksi. Samanlaisia ongelmia jahdeissa on ollut muun muassa Vieremällä alkuvuodesta ja Juuassa loppuvuodesta 2012. Juuassa riistakeskuksen luvalla käydyssä jahdissa haavoitettiin sutta, joka jouduttiin myöhemmin lopettamaan poliisin toimesta.

Luonto-Liitto haluaa myös tuoda esille, että Perhon tapaukseen viitaten ei myönnettäisi lisälupia yleisen mielipiteen ja asenteiden rauhoittamiseksi, vaan panostaisi siinä kestävämpiin ja suden suotuisan suojelutason takaaviin menetelmiin. Luonto-liitto katsoo, että tilanne vaatisi jämäkkää puuttumista salametsästykseen sekä riittäviä tuomioita. Jatkon kannalta suteen liittyvän konfliktin syihin puuttumisessa parempia keinoja ovat suteen liittyvän asenteellisuuteen pureutuminen laaja-alaisesti riistahallinnon toimesta ja ennaltaehkäisevien, kuten kotieläinten suojaamismenetelmien toteutuksen ja kehittelyn turvaaminen. Luonto-Liitto ei näe edes lyhytaikaisena ratkaisuna lisälupien myöntämistä.

Luonto-Liitto huomauttaa vielä, että nyt voimassa oleva ja suotuisaan suojelun tasoon mitoitettu susikiintiö seitsemän käyttämättömän luvan osalta on tosiasiallisesti jo käytetty. Toisin kuin ministeriö on toiminut, kyseisestä summasta tulisi poistaa myös poliisin myöntämin luvin tai esimerkiksi liikenteen uhreina Suomen susikannasta kuolleet yksilöt.

Luonto-Liiton mielestä Maa- ja metsätalousministeriön ei tulisi nostaa jo voimassa olevaa poronhoitoalueen ulkopuolista susikiintiötä metsästysvuodelle 2012-2013.
Luonto-Liitto ry
Sami Säynevirta

Lisätiedot:

Jaana Julin,
Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
jaana.julin@gmail.com
puh. 050 541 1912

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,