Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto luonnoksesta koskien Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaa

Lausunto luonnoksesta koskien Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaa

Luonto-Liitto tiedottaa 30.4.2013

MMM012:00/2011

LAUSUNTO LUONNOKSESTA KOSKIEN SUOMEN HIRVIKANNAN HOITOSUUNNITELMAA

Luonto-Liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua kantansa koskien luonnosta Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi.

Luonto-Liitto haluaa ottaa kantaa hoitosuunnitelmaan siltä osin, kun se koskettaa suurpetojen huomioon ottamista hirvikannan hoidossa.

Luonto-Liiton mielestä etenkin susialueilla tulisi ottaa huomioon hirvikannan riittävyys suurpetojen ravinnoksi, kun suunnitellaan hirvikannan tiheyssuosituksia.

Luonto-Liitto ei näe tarvetta säädellä suurpetokantoja ja näin vähentää sen vaikutusta hirvikantaan.

Luonto-Liitto haluaa muistuttaa, että suden vaikutus koiran avulla suoritettavaan hirvenmetsästykseen on ennaltaehkäistävissä muun muassa susipuhelimen seurantatietietojen avulla.

Luonto-Liitto pitää hyvänä maa- ja metsätalousministeriön ehdotusta, joka vahvistaisi suurpetojen ja hirvikannan keskinäisten vaikutusten tutkimusta.

 

Lisätiedot:
Jaana Julin, Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja
jaana.julin(at)gmail.com

 

Sami Säynevirta
toiminnanjohtaja
Luonto-Liitto ry

kuuluu seuraaviin kategorioihin: