Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kuntien veroeurot suunnattava kestäviin hankintoihin

Kuntien veroeurot suunnattava kestäviin hankintoihin

Kunnissa on mahdollisuus tehdä päätöksiä, jotka suojelevat ympäristöä
ja suuntaavat kuntataloutta kestävään suuntaan. Kuntalaisilta kertyvät
veroeurot tulisi suunnata kestäviin hankintoihin ja ilmastoystävällisiin
energiamuotoihin.  Seitsemän suomalaista ympäristöjärjestöä julkisti
tänään kunnallisvaalitavoitteensa.

Luonto-Liitto tiedottaa 2.10.2012

Suomessa tehdään julkisia hankintoja noin 22 miljardilla eurolla
vuosittain. Tästä lähes kolme neljännestä on kuntien, kuntayhtymien ja
muiden kunnallisten organisaatioiden hankintoja. BirdLife Suomi,
Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen
luonnonsuojeluliitto ja WWF muistuttavat, että tämän rahasumman
ohjaamisessa olisi huomioitava ympäristö. Ympäristöjärjestöt
kehottavatkin kuntapäättäjiä asettumaan ohjaksiin hyvän
ympäristöpolitiikan tekemiseksi.

”Kuntien hankinnat vastaavat suuruudeltaan kolmasosaa valtion
budjetista. Suurina ostajina kunnilla on mahdollisuus parantaa
ratkaisevasti esimerkiksi luomuruoan asemaa markkinoilla”, järjestöt
muistuttavat.

Ympäristövastuullisuuden tulee järjestöjen mukaan ohjata
myös muun muassa sähkön hankintaa, julkisten rakennusten uudis- ja
korjausrakentamista sekä elintarvike- ja sähkölaitteiden hankintoja.

Kunnat ilmastopolitiikan edelläkävijöiksi

Kunnat ovat myös merkittäviä energian tuottajia; vuonna 2005 ne
tuottivat 80 prosenttia Suomen kaukolämmitysenergiasta ja 15 prosenttia
sähköstä. Esimerkiksi vuonna 2010 kaukolämmöstä 78 prosenttia tuotettiin
fossiilisilla polttoaineilla.

Järjestöjen mukaan kunnissakin olisi ilmastonmuutoksen torjumiseksi
tärkeintä säästää energiaa. Lisäksi energiantuotannossa on lisättävä
uusiutuvan energian osuutta. Tavoitteena tulee olla, että kuntien
ostamasta sähköstä on vuonna 2015 vähintään 60 prosenttia ja vuonna 2020
sata prosenttia tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.

”Hiilineutraalia Suomea ei voida saavuttaa ilman vähäpäästöisiä kuntia”,
järjestöt muistuttavat.

Suomi ei kestä vesiä pilaavia kaivoshankkeita

Järjestöjen mukaan Suomi ei enää kestä yhtään kaivos- tai
turpeenottohanketta, joka pilaa merkittävästi vesistöjä. ”Luonnonvarojen
lyhytnäköinen hyödyntäminen voi kunnissa heijastua muun muassa muuton
tyrehtymisenä kuntaan sekä väestön ikärakenteen heikentymisenä”,
vaalitavoitteissa muistutetaan.

Ympäristöjärjestöt luettelevat kunnallisvaalitavoitteissaan kahdeksan
keskeistä haastetta kuntapolitiikalle. Kestävien hankintojen,
ilmastoystävällisen energiapolitiikan, ympäristöystävällisemmän
kaavoituksen ja paremman vesiensuojelun lisäksi järjestöt haluavat, että
kunnissa vähennetään syntyvän jätteen määrää, edistetään julkista ja
kevyttä liikennettä, käsitellään kuntamaita ja  –metsiä luonnonarvot
säilyttäen ja tuetaan ympäristökasvatusta.

Lue vaaliteesit: http://www.wwf.fi/mediabank/2664.pdf

Lisätiedot:
BirdLife Suomi, Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja,
puh. 040 547 6175, aki.arkiomaa@birdlife.fi

Greenpeace, Tapio Laakso, ohjelmajohtaja,
puh. 040 181 6559, tapio.laakso@greenpeace.org

Luonto-Liitto, Tuomo Lindholm, puheenjohtaja,
puh. 050 542 8903, tuomo.lindholm@luontoliitto.fi

Maan ystävät, Jonas Biström, puheenjohtaja,
puh. 044 021 6668, jonas.bistrom@maanystavat.fi

Natur och Miljö, Camilla Strandberg-Panelius, ordförande,
tfn. 050 352 5658, ordforande@naturochmiljo.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto, Eero Yrjö-Koskinen, toiminnanjohtaja,
puh. 050 347 8778, eero.yrjo-koskinen@sll.fi

WWF Suomi, Liisa Rohweder, pääsihteeri,
puh. 040 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi
ja Jari Luukkonen, suojelujohtaja,
puh. 040 585 0020, jari.luukkonen@wwf.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: