Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kohtuus on kaukana Metsähallituksen tuloutustavoitteesta

Kohtuus on kaukana Metsähallituksen tuloutustavoitteesta

Luonto-Liitto pitää käsittämättömänä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok) näkemystä, että Metsähallitukselle asetetut tuloutustavoitteet ovat kohtuullisia [1]. Metsähallituksen tuloutustavoitetta on nostettu viime vuosina rajusti. Vuoden 2012 ennätystasosta, joka on 110 miljoonaa euroa, tavoitetta on tarkoitus edelleen kiristää 120 miljoonaan euroon vuonna 2013. Tuloutustavoite on lähes kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Luonto-Liitto tiedottaa 20.12.2012

Koskinen perustelee tuloutusvaatimusta laskemalla halutun tuottoprosentin Metsähallituksen taseesta. Taseeseen sisältyy kuitenkin runsaasti valtion maa-alueita, joiden käytölle on asetettu erilaisia rajoitteita. Tämän vuoksi tuottoja joudutaan repimään siten, että talouskäyttöön osoitettuja metsiä käytetään entistäkin rajummin. Koska tuloutustavoitetta ei voida hakkuiden lisäämisestä huolimatta täyttää metsätaloudella, Metsähallitus on aloittanut vuonna 2012 massiivisen valtion maaomaisuuden myynnin [2].

"Ylimitoitettu tuloutustavoite johtaa jatkuvasti uusiin konflikteihin Metsähallituksen taloudellisten tavoitteiden ja valtion maaomaisuudelle asetettujen muiden tavoitteiden, kuten luonnonsuojelun ja virkistyskäytön, välillä", toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

"Kun tuloutusruuvia kiristetään, Metsähallitus pakotetaan tinkimään metsätalouden kestävyydestä ja maanmyynnillä syömään valtion tuottavaa pääomaa. Valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä viime kädessä eduskunta ovat vastuussa siitä, että kansallisomaisuuttamme riistetään lyhytnäköisesti pikavoitot mielessä."

Alla on lueteltu muutamia viimeaikaisia esimerkkejä Metsähallituksen kestämättömästä toiminnasta:

- Metsähallitus jatkaa luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsäalueiden hakkuita, vaikka hallitusohjelman mukaisen valtion maiden lisäsuojelun valmistelu on kesken [3].

- Metsähallitus aikoo jälleen hakata Suomussalmella Yli-Vuokin virkistysmetsässä aivan järven rantaan rajautuvia, hoito- ja käyttösuunnitelmassa ekologiseksi yhteydeksi merkittyjä metsiä. Virkistysmetsissä ja retkeilyalueilla harjoitetaan jatkuvasti ylimitoitettua metsätaloutta, joka haittaa muun muassa luontomatkailun kehittämistä.

- Tänä syksynä Metsähallitus hakkasi Suomussalmella Malahvian Natura-alueen ympäristössä viimeisiä suojelemattomia vanhoja metsiä, joita luontojärjestöt olivat esittäneet osaksi perustettavaa Kalevalapuistoa. Myös Malahviassa avohakattiin ekologisiksi yhteyksiksi merkittyjä arvokkaiden pienvesien rantametsiä [4].

- Niillä Natura-ohjelmaan kuuluvilla alueilla, joiden metsät eivät ole tiukasti suojeltuja, on suunniteltu lain vastaisia, suojeltuihin luontotyyppeihin kohdistuvia hakkuita. Hossan retkeilyalueella viime talvena aloitetut laittomat hakkuut saatiin luontojärjestöjen aktiivisuuden ansiosta estettyä viime hetkellä [5].

- Lohikosken alueella Etelä-Savossa on hakattu arvokkaita luontokohteita, muun muassa metsälain suojaama puronvarsi [6].

- Metsähallitus on myynyt luonnoltaan arvokkaita alueita, koska hakkuutulot eivät riitä täyttämään valtion tuloutustavoitteita [7, 8]. Samaan aikaan valtio ostaa yksityisiltä täyteen hintaan samantasoisia tai jopa heikompia alueita suojelualueiksi METSO-ohjelman kautta.

Metsähallituksen tuloutustavoitteen ylimitoitusta ovat kritisoineet viime aikoina monet tahot. Jo vuosi sitten Metsähallituksen metsätalouden johtaja Jussi Kumpula vetosi julkisesti tuloutustavoitteen kohtuullistamiseksi [9]. Lapin Kansa -lehti kritisoi 12.12.2012 ylimitoitettua tuloutusta pääkirjoituksessaan. Myös lappilaiset kansanedustajat Markus Mustajärvi (vr), Simo Rundgren (kesk) ja Hanna Mäntylä (ps) vaativat tuloutustavoitteen laskemista [10].


LISÄTIETOJA:

Lauri Kajander,
metsävastaava, Luonto-Liitto,
puh. 045 1179 610


LINKKEJÄ:

[1] YLE Uutiset 19.12.2012: "Koskinen: Metsähallituksen tuottovaateet kohtuulliset"
http://yle.fi/uutiset/koskinen_metsahallituksen_tuottovaateet_kohtuulliset/6423861

[2] Metsähallituksen tiedote 30.10.2012: "Metsähallitus myynyt metsä- ja pienpalstoja jo yli 13 miljoonalla eurolla" http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/tiedotteet2012/Sivut/
Metsahallitusmyynytmetsajapienpalstojajoyli13miljoonallaeurolla.aspx


[3] Luonto-Liiton tiedote 30.8.2012: "Metsähallitus hakkaa arvometsiä kesken uusien suojelualueiden valintaa"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/metsa-hallitus-hakkaa-arvometsia-kesken-uusien-556

[4] Luonto-Liiton Metsäblogi 10.10.2012: Suomussalmen Malahvian metsäalueen hakkuut keskeytettävä
http://metsablogi.wordpress.com/2012/10/10/suomussalmen-malahvian-metsaalueen-hakkuut-keskeytettava/

[5] Luonto-Liiton ja SLL:n tiedote 1.2.2012: "Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/hossan-retkeilyalueen-hakkuista-pida-tta-ytyminen-509

[6] SLL: Lohikosken hakkuusuunnitelmat (pdf., 2,5 Mb):
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/tiedostot/Lohikoski_hakkuusuunnitelmat_261112.pdf

[7] Luonto-Liiton ja SLL:n tiedote 5.4.2012: "Valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden ulosmittaaminen keskeytettävä"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/valtion-maiden-arvokkaiden-luontokohteiden-532

[8] Luonto-Liiton tiedote 24.11.2012: "Siilin piikki Metsähallitukselle valtion arvometsien myymisestä"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/siilin-piikki-metsa-hallitukselle-valtion-577

[9] Luonto-Liiton tiedote 13.12.2011: "Metsähallitus täyttää valtion ylisuuret tuotto-odotukset luonnon kustannuksella"
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/metsa-hallitus-ta-ytta-a-valtion-ylisuuret-tuotto-504

[10] Lapin Kansa 12.12.2012: "Lappiin ei kaivata uusia Osaran aukeita"
http://www.lapinkansa.fi/P%25C3%25A4%25C3%25A4kirjoitukset/1194782655710/
artikkeli/lappiin+ei+kaivata+uusia+osaran+aukeita.html

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,