Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kevätseurannassa ihastellaan tänä vuonna perinnemaisemia

Kevätseurannassa ihastellaan tänä vuonna perinnemaisemia

Luonto-Liitto tiedottaa 3.2.2009

Luonto-Liiton perinteinen Kevätseuranta käynnistyy jälleen maaliskuussa. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta kiinnostunut. Havaintoja kerätään 41 vakiolajin lisäksi vuosittain vaihtuvista teemalajeista. Kerättyjen havaintojen perusteella voidaan muodostaa kokonaiskuva kevään etenemisestä eri puolilla Suomea.

Tämän vuoden erityisteemana ovat perinnemaisemat. Perinnemaisemilla tarkoitetaan perinteisten maankäyttötapojen, kuten laidunnuksen, niiton ja lehdestyksen muovaamia elinympäristöjä. Perinnemaisemat ja niiden eliölajit ovat maankäytön muutosten vuoksi harvinaistuneet, ja tällä hetkellä Suomen uhanalaisista lajeista noin 28 % on maatalouden perinneympäristöjen asukkeja.

Teemaan liittyen Kevätseurantaan pyydetään tänä keväänä havaintoja vakiolajien lisäksi isokuovista, keto-orvokin ja omenapuun kukinnasta sekä lehmien ja lampaiden laitumelle laskemisesta. Kevätseuranta 2009 järjestetään yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton ja VR:n yhteisen perinnemaisemien hoitohankkeen kanssa.

– Perinnebiotooppien taantuminen on vakava uhka Suomen luonnolle. Vanhakantaisen maatalouden luomat elinpaikat ovat luontomme eliittiä: ne ovat monimuotoisimpia luontotyyppejämme, ja niiden huvetessa katoaa myös paljon suomalaista kulttuurihistoriaa, kertoo perinnemaisemahankkeen koordinaattori Katja Torkko Suomen luonnonsuojeluliitosta.

– Perinnemaisema-teemaan kuuluvia lajeja voi lähteä etsimään varsinaisten niittyjen lisäksi myös pellonpientareilta, tienpenkoilta, ratapenkereiltä ja jopa voimalinjojen alta. Vaikka perinnemaisemat eivät viheriöi vielä alkukeväästä, niiden asukkaista erityisesti muuttolinnut saapuvat kuitenkin jo varhain, vinkkaa Luonto-Liiton Kevätseuranta-koordinaattori Inka Plit.

Kevätseurantaan voi lähettää havaintoja koko kevään ajan netti- ja paperilomakkeella sekä tekstiviesteillä. Kevätseurannassa tarkkaillaan kahta asiaa: ensihavaintoja ja lajien runsastumista. Ensihavaintojen päivämääriä voi kirjata ja lähettää milloin vain. Lajien runsautta arvioidaan kaksiportaisella asteikolla (harvalukuinen/runsas) seitsemänä kevätseurantaviikonloppuna: 14.–15.3., 28.–29.3., 11.–12.4., 25.–26.4., 9.–10.5., 23.–24.5 ja 6.–7.6. Ohjeet havaintojen lähettämiseen löytyvät Kevätseurannan nettisivuilta osoitteesta www.luontoliitto.fi/kevatseuranta. Kevätseurannan ruotsinkielisestä toteutuksesta vastaa Natur och Miljö.

YLE:n Aamu-tv:n lähetyksissä kerrotaan kevään edistymisestä sähköisesti lähetettyjen havaintojen perusteella jokaisen seurantaviikonlopun jälkeisenä torstaina klo 7.55. Kevätseurantaan liittyviä kuvia voi lähettää Suomen luonnonsuojeluliiton Ikkuna Suomen Luontoon -sivustolle.

Kevätseurantaa on tehty vuodesta 1961 lähtien. Tiedot havainnoista kerätään yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa, ja niitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen tutkimuksessa.

Luonto-Liitto on vuonna 1943 perustettu lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Lisätiedot:

Inka Plit
Luonto-Liitto, Kevätseuranta-koordinaattori
inka.plit(at)luontoliitto.fi, puh. 050 5755081

Katja Torkko (perinnemaisema-tieto)
Suomen luonnonsuojeluliitto, perinnemaisemahankkeen koordinaattori
katja.torkko(at)sll.fi, puh. 050 3515201

www.luontoliitto.fi/kevatseuranta

kuuluu seuraaviin kategorioihin: