Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Karjalan tasavallan alueidenkäyttösuunnitelma uhkaa Euroopan merkittävimpiä metsäalueita

Karjalan tasavallan alueidenkäyttösuunnitelma uhkaa Euroopan merkittävimpiä metsäalueita

Venäjän Karjalan tasavallan uuden maankäytön suunnitelman toteuttaminen merkitsisi valtavaa takaiskua koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisten luontoalueiden suojelulle. Suunnitelmassa ollaan luopumassa jopa kahdesta kolmasosasta aiemmin suojeltavaksi sovittuja alueita, jotka käsittävät yli 1,3 miljoonaa hehtaaria vanhoja metsiä ja muita luonnontilaisia ekosysteemejä. Luonto-Liitto sekä kymmenet tutkijat ja kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat vedonneet Karjalan tasavallan päämieheen Andrei Nelidoviin, että suunnitelmasta luovuttaisiin.

Luonto-Liitto tiedottaa 17.11.2011

”Sillä mitä Karjalan luonnolle tapahtuu, on suuri vaikutus myös Suomen luonnon tilaan”, muistuttaa Luonto-Liiton suojeluasiantuntija, metsätalousinsinööri Jyri Mikkola. ”Venäjän Karjalassa on säilynyt korvaamattoman arvokkaita laajoja ja yhtenäisiä boreaalisen luonnon keitaita. Näiltä alueilta Suomeen levittäytyvät yksilöt parantavat monien uhanalaisten lajien mahdollisuuksia säilyä myös Suomen hakkuiden pirstomassa metsämaisemassa.”

Karjalan alueen arvokkaat luontoalueet muodostavat yhdessä muun Luoteis-Venäjän, Suomen, Ruotsin ja Norjan viimeisten luonnontilaisten alueiden kanssa ns. Pohjois-Euroopan Greenbelt-verkoston (Pohjois-Euroopan vihreät vyöhykkeet). Tämän arvokkaiden luontoalueiden muodostaman verkoston suojelun eteen on työskennelty kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa vuosia, mutta nyt Karjalan tasavallan suunnitelmat uhkaavat hanketta.

Metsien hävittämisellä vakavia seurauksia

Karjalan laajojen alueiden suojelun romuttamisella voi olla tulevaisuudessa tuhoisia seurauksia koko Fennoskandian luonnolle esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Eliöillä on oltava mahdollisuus siirtyä muuttuvien elinolojen mukana uusille sopivammille alueille, mihin tarvitaan laajoja yhtenäisiä alueita. Näiden alueiden suojelulla olisi suuri merkitys myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä laajat vanhat metsät ja luonnontilaiset suot ovat merkittäviä hiilivarastoja, joiden käyttöönotosta seuraisi merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Järjestöt ja tutkijat muistuttavat vetoomuksessaan, että luonnon lisäksi suojelusuunnitelmien purkamisella on haitallisia seurauksia myös Karjalan metsätaloudelle. Korvaamattoman arvokkaiden luontoalueiden tuhoaminen aiheuttaisi väistämättä merkittävää haittaa Karjalan puun maineelle globaaleilla markkinoilla. Ylikansalliset suuryhtiöt eivät halua vaarantaa mainettaan ostamalla suojelukiistojen kohteena olevilta alueilta hakattua puuta. Suojelemalla alueet mahdollistettaisiin sen sijaan kestävien ja työllistävien luontomatkailu- ja luonnontuote-elinkeinojen kehittäminen. Alueet ovat korvaamattomia myös luonnontieteelliselle tutkimukselle.

Luonto-Liitto on ollut aktiivisesti mukana useissa yhteistyöhankkeissa, joissa kerättyyn mittavaan tietopohjaan Karjalan vuonna 2007 hyväksytyt suojelusuunnitelmat on perustettu. Vuonna 2011 päättyneessä suomalais-venäläisessä tutkimushankkeessa, Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueverkon puuteanalyysissä (GAP-analyysi), on määritetty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä alueita Luoteis-Venäjällä. Hankkeen tuloksia ei kuitenkaan uudessa maankäyttösuunnitelmassa ole otettu huomioon. Luonto-Liitto on mukana myös vuonna 2011 käynnistyneessä, mm. GAP-analyysin tuloksia hyödyntävässä venäläis-pohjoismaisessa BPAN (Barents Protected Area Network) -hankkeessa Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkon kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Lisätietoja:

Jyri Mikkola, suojeluasiantuntija, Luonto-Liiton edustaja BPAN-hankkeessa,
p. 0400 372 433

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto,
p. 045 1179 610, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi

Luonto-Liiton kirje Karjalan tasavallan päämiehelle Andrei Nelidoville (englanniksi): http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/2011/11/a-letter-to-the-head-of-republic-of-karelia-andrey-nelidov/

Tutkijoiden vetoomus (englanniksi): http://spok-karelia.ru/wp-content/uploads/2011/11/Scientist_appeal_Karelia.pdf

Kansalaisjärjestöjen vetoomus (englanniksi): http://spok-karelia.ru/wp-content/uploads/2011/11/NGO_appeal_karelia_final.pdf

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,