Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kansallispuistojen veroinen metsäalue löytyi Etelä- ja Pohjois-Savon rajaseudulta

Kansallispuistojen veroinen metsäalue löytyi Etelä- ja Pohjois-Savon rajaseudulta

Hakkuut uhkaavat aluetta

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace tiedottavat 8.2.2007

Pohjois- ja Etelä-Savon rajaseudulta on löytynyt metsälajistoltaan kansallispuistojen veroinen, suojelematon metsäalue. Joroisten, Pieksänmaan ja Leppävirran kunnissa sijaitsevan Kivimäensalon alueen merkitys uhanalaiselle metsälajistolle todennettiin luonnonsuojelujärjestöjen viime syksynä tekemissä lajistoselvityksissä. Hienojen rakkakivikoiden takia Savonmuan Inarina tunnettu laaja Kivimäensalon metsäalue on valtion omistuksessa.  Vain osa alueen arvometsistä on tällä hetkellä suojelun piirissä.

Luonnonharrastajien Kivimäensalolla viime syksynä tekemissä inventoinneissa selvitettiin metsien luonnontilaisuutta indikoivien lahottajasienten esiintymistä alueen suojelemattomissa osissa. Selvityksissä löydettiin yli 200 valtakunnallisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien
esiintymää. Monet lajistollisesti rikkaista alueista sijaitsevat pienehköjen suojelualueiden läheisyydessä, mikä nostaa niiden arvoa.

Selvitykset paljastivat, että Kivimäensalon merkitys vanhojen metsien lajistolle on verrattavissa Pyhä-Häkin ja Koloveden kansallispuistoihin. Selvityksissä alueelta tavattuja uhanalaisia lajeja ovat mm. harjasorakas sekä mesipilli-, kalkki- ja sitruunakääpä. Kalkkikäävän on aiemmin arvioitu kadonneen kokonaan eteläboreaaliselta vyöhykkeeltä. Kivimäensalo tunnetaan ennestään myös uhanalaisten metsähyönteisten valtakunnallisesti tärkeänä  esiintymisalueena.

"Kivimäensalo on hyvä esimerkki siitä, että myös valtionmetsissä on Etelä-Suomessa huomattavan arvokkaita, suojelemattomia metsäalueita. Näiden metsien suojelu tulee ehdottomasti hoitaa osana Etelä-Suomen metsiensuojelun tehostamista.   Samaan aikaan kun valtio vuokrailee tai ostaa yksityisiltä pienialaisia metsäkohteita osana Metso-ohjelmaa, on esimerkiksi Kivimäensalolla satoja hehtaareja suojelunarvoisia vanhoja metsiä hakkuiden uhkaamina. Hienoja metsiä on myös hakattu tämän talven aikana", toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Risto Mustonen.

"Tällä viikolla 77 tutkijaa on vedonnut maa- ja metsätalousministeriöön Suomen suojelemattomien luonnonmetsien suojelun tehostamiseksi. Vaikka valtaosa näistä alueista sijaitseekin Pohjois-Suomessa, löytyy myös Etelä-Suomesta tällaisia metsiä. Kivimäensalo on kuvaava esimerkki tästä", sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Harri Hölttä.

Kivimäensalon merkittävien suojeluarvojen vuoksi luonnonsuojelujärjestöt ovat vedonneet Metsähallitukseen, ympäristöministeriöön sekä maa- ja metsätalousministeriöön alueen suojelutilanteen parantamiseksi ja hakkuiden jäädyttämiseksi. Järjestöt ovat toimittaneet 6.2. Metsähallitukselle esityksen uusien suojelu- ja ympäristöarvometsien perustamiseksi alueelle.
Uusia suojelumetsiä esitetään  noin 750 hehtaaria sekä noin 1700 hehtaaria ns. ympäristöarvometsiä, jotka ovat talousmetsien ja suojelualueiden välimuotoja. Etenkin uudet suojelumetsäesitykset lisäävät järjestöjen mielestä huomattavasti Kivimäensalon arvoa luontomatkailuelinkeinon ja virkistyskäytön kannalta.

Lisätietoja:

Risto Mustonen, metsävastaava, Luonto-Liitto, puh.0400-687856
Harri Hölttä, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040-722 9224 (myös kuvia alueelta saatavilla)
Matti Liimatainen, metsäkampanjoitsija, Greenpeace, puh. 0400-346 329

Lisätietoja Kivimäensalon luontoarvoista:
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/etelasuomenmetsat/kivimaensalo

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,