Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kaavamerkinnöissä parannettavaa Helsingin yleiskaavaprosessissa

Kaavamerkinnöissä parannettavaa Helsingin yleiskaavaprosessissa

Kaavamerkinnöissä parannettavaa Helsingin yleiskaavaprosessissa

Luonto-Liitto tiedottaa 30.4.2003

Maan ystävät, Luonto-Liitto ja HYY:n vihreät jättivät tänään lausuntonsa
Helsingin yleiskaavaehdotukseen.

Ympäristöjärjestöt kritisoivat yleiskaavaehdotuksessa ensisijaisesti
kaavamerkintöjen puutteellisuutta. "Keskeinen ongelma koko prosessissa on,
että kaavamerkinnät eivät ole selkeitä eivätkä siten uuden maankäyttö- ja
rakennuslain hengen mukaisia" toteaa Maan ystävien puheenjohtaja Leo
Stranius. "Tämä vaikeuttaa olennaisella tavalla ihmisten
osallistumismahdollisuuksia oman asuinalueensa suunnitteluun" Stranius
jatkaa. "Yleiskaavaehdotuksen merkinnät ovat osin epäselviä ja
riittämättömiä. Erityisesti virkistysalueiden merkinnöissä on puutteita"
todetaan järjestöjen vappuaattona jättämässä muistutuksessa.

"On käsittämätöntä kuinka viheralueita nakerretaan ja kavennetaan
jakuvasti vuodesta toiseen pyrkimällä lisäämään rakentamista viher- ja
suojelualueiden läheisyyteen" toteaa Luonto-Liiton Elina Turunen.
"Yleiskaavaehdotuksessa osoitettu rakentaminen uhkaa Vanhankaupunginlahden
ja Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueiden luontoarvoja. Näiden
vaikutusarviointien tulokset pitäisi huomioida paremmin yleiskaavan
aluevarauksissa". kritisoi HYY:n vihreiden puheenjohtaja Liisa Selvenius.

Keskeinen kritiikki ympäristöjärjestöillä liittyy itse yleiskaavaprosessin
osallistavuuden heikkouteen ja luontoalueiden nakertamisen lisäksi myös
rantarakentamisen lisääntymiseen. Yleiskaavaehdotuksen merkintä
vesialueeksi, jossa tuulivoiman rakentamista voidaan tutkia jättää asian
abstraktiksi mahdollisuudeksi. Ympäristöjärjestöt vaativat, että
yleiskaavaehdotuksessa tulisi varata alueita tuulivoimalle konkreettisin
kaavamerkinnöin. Siten edistettäisiin kestävää energiatuotantoa, josta
kaupunkilaiset voisivat olla ylpeitä.

Lisätietoja:

Leo Stranius, Maan ystävät, 040-754 7371
Elina Turunen, Luonto-Liitto, 040-541 3677
Keijo Savola, Luonto-Liitto, 09-6844 4210
Liisa Selvenius, HYY:n vihreät, 050-410 4201

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,