Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Kaadetaan kaava -kampanja starttaa keskiviikkona 25.8.

Kaadetaan kaava -kampanja starttaa keskiviikkona 25.8.

Kampanjassa muistutetaan, että metsät ovat hyvinvoivan kaupungin elinehto.

Kampanjassa Luonto-Liiton metsäryhmä on muistuttamassa Helsingin kaupungin valtuutettuja siitä, että aidosti kestävä kaupunki suojelee myös luonnon monimuotoisuutta. Helsingin jäljellä olevat metsät ja niiden tarjoama monimuotoinen lähiluonto on säilytettävä! 

Luonto-Liiton metsäryhmä jatkaa mielenosoituksia kaupungin valtuuston kokousten yhteydessä koko syksyn ajan ja järjestää lähimetsätapahtumia tehdäkseen uhatut kohteet tunnetuiksi. Mukana kampanjassa on lähimetsistään huolestuneita paikallisliikkeitä ja kansalaisia.

Kaadetaan kaava, ei metsää!  -kampanjassa vaaditaan, että: 


  1. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin perutaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.  

  2. Vaihtoehtoja selvitetään perusteellisesti. Rakentaminen tulee keskittää jo rakennettuihin ympäristöihin. Rakentamisen määrä tulee sopeuttaa kaupungin väestönkasvuun. Kaavaprosessi tehdään läpinäkyväksi.  

  3. Kaupunkilaisille taataan realistiset ja aidot mahdollisuudet osallistua omaa lähialuettaan koskevaan päätöksentekoon. 


Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian mukaan kaikki luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät tulee suojella. Määritelmästä riippuen Etelä-Suomessa näitä on jäljellä arviolta enää n. 5-15 % metsämaasta. Vain 3 % on suojeltu. Kaupunkien laitamilla metsät ovat säästyneet metsätaloudelta. Helsingissä ne täyttävätkin lähes poikkeuksetta METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) I-luokan kriteerit.
 

Lähimetsät ylläpitävät tutkitusti kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Lähiluonnon tulee olla kaikille saavutettavissa. Viheralueissa on erotettava metsät puistoista - rakennetuilla puistoilla ei voi korvata luonnonmetsää! Tuhottua metsää ja sen ylläpitämää elämää ei saa enää takaisin. 

Rakentamista on suunnattava pois viheralueilta hyödyntämättömille tonteille ja tyhjillään oleviin kiinteistöihin. Esimerkiksi Helsingin toimistokiinteistöjen käyttöaste on hyvin alhainen. Ostoskeskuksilla on tuhansia neliömetrejä käyttämätöntä tilaa. Kaupungin väestönkasvu on jo kääntynyt laskuun. Näitä trendejä tulee tarkastella. Osana kampanjaa, haluamme olla tässä avuksi ja kartoittaa alueita, joita hyödyntämällä voisi välttää luontokohteiden tuhoamista.  

Tieto täytyy tuoda helposti kaikkien saataville ja päätökset tehdä vuorovaikutuksessa. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava. Nykyään asukkaat havahtuvat lähialueidensa muutoksiin usein vasta silloin, kun prosessi on jo loppusuoralla ja vaikutusmahdollisuudet huonot. 

Seuraa kampanjaa somessa: #kaadetaankaava @luontoliitto @metsaryhma

Lisätietoja ja yhteydenotot:  

Reija Mikkola, metsävastaava, Luonto-Liitto 
reija.mikkola(a)luontoliitto.fi 
+358 45 1179 610 

Riku Eskelinen, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto
riku.eskelinen(a)luontolitto.fi
+358 50 572 7782