Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Järjestöt esittävät arvokkaan vaara-alueen suojelua Paljakan luonnonpuiston kupeessa

Järjestöt esittävät arvokkaan vaara-alueen suojelua Paljakan luonnonpuiston kupeessa

Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Kainuun luonnonsuojelupiiri ja Mustarinda-seura tiedottavat 9.9.2011

Luontojärjestöt ja Mustarinda-seura ovat esittäneet Paljakan luonnonpuistoon rajautuvan metsäpalstan suojelua Hyrynsalmella Kainuussa. Noin 70 hehtaarin kokoisella alueella on merkittäviä luonto-, matkailu- ja maisema-arvoja. Palstan omistaa metsäyhtiö UPM.

Suojeltavaksi esitetty alue sijaitsee vaaralla, jonka 384 metrin korkeuteen kohoava huippu on yksi Lapin eteläpuolisen Suomen korkeimmista. Vaaran laella on näköalatorni, ja alueella kulkee luontopolku. Vaaralla sijaitsee myös kulttuuri- ja luontomatkailukeskus Mustarinda. Alueen metsät ovat enimmäkseen varttuneita ja vanhoja kuusivaltaisia sekametsiä.

”Juuri tämänkaltaisten metsien suojelulla voidaan saavuttaa paljon suurempia yhteiskunnallisia hyötyjä kuin niiden hakkuilla”, korostaa Mustarinda-seuran puheenjohtaja Antti Majava. ”Luontoon liittyvän matkailun kasvulla on merkittävä painoarvo Kainuun maakuntastrategiassa. Paljakan luonnonpuiston ympäristö on maakuntakaavassa merkitty luontomatkailun kehittämisalueeksi. Vaara-Kainuun yhtenäiset ja eheät vanhan metsän alueet ovat maisemallisesti ja ekologisesti erittäin arvokas resurssi matkailutoiminnalle”.

Retkeilijöiden lisäksi metsällä on arvoa myös uhanalaiselle metsälajistolle. Alueen sienilajistossa on runsaasti vanhojen metsien lajeja. Alueelta on tehty havaintoja myös liito-oravasta.

”Suojeltavaksi esitetyn metsäpalstan sijainti suoraan Paljakan luonnonpuiston reunassa on vaateliaiden metsälajien kannalta hyvin merkittävä etu”, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander. ”Elinympäristöjen pirstoutuminen pieniin sirpaleisiin hakkuiden seurauksena on yksi merkittävimmistä metsälajiston uhanalaisuuden syistä. Olemassa olevien suojelualueiden laajentaminen näin hyvälaatuisilla metsillä on kustannustehokkain tapa hidastaa metsäluonnon köyhtymistä.”

Suojeluesityksen ovat allekirjoittaneet Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, Suomen luonnonsuojeluliitto, Kainuun luonnonsuojelupiiri sekä Mustarinda-seura. Järjestöt toivovat, että UPM luovuttaa alueen korvauksetta valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Näin UPM voisi osoittaa kantavansa yhteiskunnallista vastuuta ja kunnioittavansa puuntuotannon ohella myös metsien muita arvoja.


Lisätietoja:

Antti Majava, puheenjohtaja, Mustarinda-seura ry,
p. 0400 655 883, info(at)mustarinda.fi
(alueen matkailukäyttö ja kulttuurinen merkitys)

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto ry,
p. 045 1179 610, lauri.kajander(at)luontoliitto.fi

Suojeluesitys http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/suojeluesitys-upm-lle-paljakka-hyrynsalmi-kainuu-62

Alueen sijainti Karttapaikassa

Kuvia (Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta info(at)mustarinda.fi)

www.luontoliitto.fi/metsa

www.mustarinda.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,