Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ilmastoryhmän puheenjohtajan Emman kirje kansanedustajalle

Ilmastoryhmän puheenjohtajan Emman kirje kansanedustajalle

Ilmastoryhmän puheenjohtajan Emman "200 ilmastokirjettä" kirje Heikki Vestmanille vetoaa kansanedustajan järkeen ja äänen käyttöön.

Arvoisa kansanedustaja Heikki Vestman,


Kirjoitan sinulle osana #200ilmastokirjettä eduskuntaan -kampanjaa ja pyydän sinua 
vaatimaan hallitusta pitämään kiinni ilmastotavoitteistaan.


Yle kysyi sinulta huhtikuussa pitäisikö hallituksen tinkiä ilmastotavoitteista koronan vuoksi? 
Omien sanojesi mukaan, et ole varma, mutta suomalaisten ihmisten ja yritysten pitää olla etusijalla. Olen kanssasi samaa mieltä: ihmisten pitää olla päätöksenteossa etusijalla. Valitettavasti ihmisaivot on kuitenkin ohjelmoitu priorisoimaan välitön mielihyvä. Järjen ihmisenä voit toivottavasti olla kanssani samaa mieltä siitä, että politiikkaa ei pidä tehdä hetkellistä mielihyvää maksimoiden vaan kauas tulevaisuuteen katsoen.

Eteenpäin – ainoa suunta

Pitkällä aikavälillä järkevin vaihtoehto koronan aiheuttamassa taitekohdassa on liikkua eteenpäin. Siksi toivon, että talouden elvytys tehdään tulevaisuuteen katsoen, ilmastonmuutos huomioiden. Mitä kauemmas tulevaisuuteen ilmastotoimia siirretään, sitä enemmän ne tulevat maksamaan. Yksikään suomalainen yritys ei voi pärjätä pitkälle ellei sillä ole konkreettisia suunnitelmia toimintansa sitouttamisesta Pariisin 1,5 asteen sopimukseen – siksi näiden suunnitelmien pitää olla ehto elvytystuen saamiseksi. Elvytyksen pitää luoda uusia työpaikkoja hiilineutraalisuustavoitetta tukeville aloille esimerkiksi kiertotalouden, luonnonsuojelun, joukkoliikenteen ja energiaremonttien piiriin.

Isänmaa – meille suotu

Olen peloissani tulevaisuudesta, jossa ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta, heikentää ruokaturvaa ja rappeuttaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Vetoan siksi sinuun järjen ihmisenä – myös muiden maiden ahdinko on otettava vakavasti. Ei ole Suomen edun mukaista, että ilmastonmuutos tekee päiväntasaajalla alueista asuinkelvottomia aiheuttaen pakolaisvirtoja pohjoiseen tai että ruokaturva maailmalla heikkenee – kun Suomikin on riippuvainen ruuan tuonnista. Globaalissa maailmassa, Suomea ei voida kohdella erillisenä saarekkeena. 

Ötökkä – uhanalaisena suojeltava

Ruokaturvan heikkenemiseen liittyy olennaisesti kysymys biodiversiteetin heikkenemisestä. Puutarhurina voit varmasti yhtyä kokemukseeni siitä, että ihminen tarvitsee tervettä luontoa. Koko taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuu luonnonvarojen varaan. Tarvitaan tekoja, mm. toimivaa lainsäädäntöä ja taloudellista ohjausta, jotta luonnon monimuotoisuus ja sitä kautta ihmisten hyvinvointi saadaan suojeltua.

Järki – lisää luottamusta

Ilmastokriisi ja biodiversiteetin heikkeneminen eivät ratkaise itse itseään. Siksi, nuorten ilmastoliikkeen äänenä, pyydän sinua kuuntelemaan tutkijoita päätöksenteossa – järki käteen ja stoppi syyttelylle. Jokaista ratkaisua ja jokaista alaa tarvitaan mukaan ilmastonmuutoksen hillintään. Ei ole mitään järkeä riidellä siitä, kenen pitäisi leikata päästöjä, kun vastaus on ilmiselvä: sinun, minun, kaikkien.

Lapset – pidetään jokaisesta huolta

Pyydän siis sinua, tee politiikkaa, josta nuoret ja lapset, sinun lapsesi mukaan lukien, voivat olla ylpeitä. Paras tapa pitää meistä ilmastohuolestuneista huolta on tarjota toivoa toimimalla tulevaisuuden turvaamiseksi.

Ääni – sinulla on, minä saan sen kuuluviin

Minulla on ääni ja käytän sitä juuri nyt tuodakseni omat huoleni ja toiveeni sinulle. Seuraavan kerran kun sinulta kysytään ”pitäisikö hallituksen tinkiä ilmastotavoitteista?”, toivottavasti pystyt vastaamaan: ”Ei. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ainoa järkevä vaihtoehtoa turvata suomalaisten hyvinvointi."

Aurinkoisin kevätterveisin ja hyvää puutarhasatoa toivottaen,
Emma Sairanen

Luonto-Liiton ilmastoryhmä, puheenjohtaja
200 ilmastokirjettä eduskuntaan, koordinaattori

Lisää kampanjasta: https://www.200ilmastokirjetta.fi/