Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ilmastonmuutos kehityspolitiikan painopisteeksi

Ilmastonmuutos kehityspolitiikan painopisteeksi

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Maan Ystävät tiedottavat 21.8.2007

Kolmen ympäristöjärjestön edustajat vaativat ilmastonmuutoksen nostamista kehityspolitiikan painopistealueeksi. Suomen luonnonsuojeluliiton, Luonto-Liiton ja Maan Ystävien kannanoton mukaan ilmastonmuutokseen ja köyhyyteen liittyvien ongelmien yhtäaikainen ratkaiseminen on ainoa keino turvata kansalaisten hyvinvointi ja ympäristön tila globaalilla tasolla. Ympäristöjärjestöt luovuttivat viestinsä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle Suomen kehityspoliittisen ohjelman keskustelutilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Suomen kehityspolitiikan johdonmukaisuuden parantaminen edellyttää ilmastoasioiden integroimista kaikkeen kehitystyöhön. Ilmastokysymykset tulee huomioida myös muilla politiikkasektoreilla, kuten Suomen kauppapolitiikassa. Sen myötä ilmastonmuutoksen torjunta on määriteltävä yhdeksi kehitysyhteistyön päätavoitteeksi.

Suomen harjoittamalla kehitysyhteistyöllä tulee vähentää paikallisyhteisöjen alttiutta ilmaston muutoksille. Tämä toteutuu edistämällä ympäristön kannalta kestäviä hankkeita ja tukemalla sopeutumistoimia. Yksi keskeisiä keinoja on lisätä naisten osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon. Muita keinoja ovat ruoka- ja vesiturvan parantaminen, maanomistusoikeuksien ja muiden resurssien oikeudenmukainen jako sekä vedenkäytön tehostaminen. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen vähentää yhteisöjen haavoittuvuutta, kun koko väestön toimeentulo ei riipu yhdestä tulonlähteestä.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on parhaillaan käynnistämässä uuden kehityspoliittisen ohjelman laatimista. Ohjelmassa määritellään painopisteitä Suomen tulevalle kehityspolitiikalle ja kuvataan, miten hallitusohjelman kehityspoliittisia tavoitteita toteutetaan.


Lisätietoja:

- Ympäristökoordinaattori Riitta Savikko, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040-8343997

- Toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050-3478778

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,