Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta

Hossan retkeilyalueen hakkuista pidättäytyminen hyvä päätös Metsähallitukselta

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto pitävät tervetulleena Metsähallituksen päätöstä Hossan retkeilyalueen hakkuiden jäädyttämisestä. Retkeilijöiden, matkailuyrittäjien ja luonnonsuojelijoiden huoli hakkuiden vaikutuksista Hossan luontoon on ollut aiheellista. Hossan alueelta on todettu löytyvän lailla suojeltuja luontoarvoja, joita ei Metsähallituksen suunnitelmissa ole huomioitu. Oulujärven ja Kylmäluoman retkeilyalueilla hakkuita on sen sijaan tänäkin talvena vastustuksesta huolimatta tehty.

Luonto-Liitto tiedottaa 1.2.2012

"Kylmäluoman retkeilyalueelta Taivalkoskella hakattiin tänä talvena 190-vuotiasta mäntymetsää. Tällainen metsä on Suomessa tänä päivänä jo todellinen harvinaisuus. On käsittämätöntä, että Metsähallitus hakkaa näitä metsiä retkeilyalueella, joka kaiken lisäksi kuuluu luontoarvojensa vuoksi myös Natura-ohjelmaan", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Valtion retkeilyalueiden arvo laajoina, luonnontuntua ja palveluita tarjoavina ulkoilualueina on niiden perustamisen jälkeen kasvanut. Laajojen, yhtenäisten luontoalueiden pirstoutumisen ja monimuotoisuuden hupenemisen myötä retkeilyalueiden merkitys myös luonnonsuojelun kannalta on noussut. Kaikilla retkeilyalueilla harjoitetaan kuitenkin myös laaja-alaista metsätaloutta. Metsätalous on edelleen eniten alueiden virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua haittaava toiminta.

Luonnonsuojelujärjestöjen mielestä retkeilyalueiden merkitys luonnolle ja virkistykselle tänä päivänä pitäisikin uudelleen arvioida.

"Retkeilyalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat eivät ole toimineet eri näkemyksien yhteensovittajana toivotulla tavalla. Metsähallituksen linjasta eriäviä näkemyksiä on hyvin hankala saada huomioiduksi, eikä suunnitelmissa eritellä esimerkiksi tulevia hakkuita. Retkeilyalueiden hoidon ja käytön linjaukset tulisikin uudistaa puhtaalta pöydältä", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Sini Eräjää.

Viimeksi syksyllä 2011 Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace esittivät Hossan retkeilyalueen liittämistä perusteilla olevaan Kalevalapuistoon luonnonsuojelualueena. Myös Kainuun luonnonsuojelupiiri ja paikalliset matkailuyrittäjät ovat vaatineet Hossan alueen hakkuiden lopettamista ja kansallispuiston perustamista alueelle. Retkeilyalueiden hakkuita vastustavan nettiadressin on allekirjoittanut jo yli 2000 ihmistä.

Lisätietoja:
- Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, p. 045 1179 610
- Sini Eräjää, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 358 3838

Linkkejä:
- "Valtion retkeilyalueiden metsien hakkuut on lopetettava" -adressi
- Metsähallituksen tiedote 1.2.2012 "Hossan erityishakkuita siirretään laji-inventointien jälkeen"
- Luonto-Liiton tiedote 30.11.2011 "Metsähallitus tuhoaa luonnonmetsiä ja pilaa retkeilymahdollisuuksia Hossassa" http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/metsa-hallitus-tuhoaa-luonnonmetsia-ja-pilaa-496

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,