Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Hossaan tarvitaan kansallispuisto eikä hakkuita

Hossaan tarvitaan kansallispuisto eikä hakkuita

Luonto-Liitto tukee paikallisten matkailuyrittäjien, metsästäjien ja Suomussalmen kunnan tavoitetta perustaa kansallispuisto Hossan retkeilyalueelle ja sen naapurissa sijaitsevalle Moilasenvaaran alueelle, jotka kuuluvat pääosin myös Natura 2000 -ohjelmaan.
Hossaan tarvitaan kansallispuisto eikä hakkuita

Hakkuiden uhkaamia luontotyyppejä Hossassa.

Luonto-Liitto tiedottaa 27.2.2015

Hossan ja Moilasenvaaran uuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa Metsähallitus esittää, että alueesta yli 1 600 hehtaaria jätettäisiin hakkuiden piiriin. Hakkuita esitetään lain vastaisesti myös metsiin, jotka täyttävät suojellun Natura-luontotyypin kriteerit.

Ylä-Kainuu-lehti uutisoi 19. helmikuuta Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen ottaneen myönteisen kannan Hossan kansallispuiston perustamiseen. Kansallispuiston puolesta ovat ottaneet kantaa myös Suomussalmen kunta sekä Hossan matkailuyrittäjät ry. Matkailuyrittäjien mukaan metsät ovat matkailulle elintärkeitä ja hakkuista on suurta haittaa.

Suosittu Hossan retkeilyalue kuuluu Natura 2000 -verkostoon, mutta suojelu on toteutettu ulkoilulain nojalla ja metsänhakkuut sallittu osalla alueesta. Luonnonsuojelulaki kuitenkin kieltää tiettyjen alueella esiintyvien luontotyyppien, kuten boreaalisten luonnonmetsien, heikentämisen.

Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan. Tätä silmällä pitäen Metsähallitus on vuosina 2012–2014 tehnyt alueella aikaisempia laji- ja luontotyyppitietoja täydentäviä kartoituksia. Kartoitusten myötä roimasti parantuneesta tietopohjasta huolimatta viime vuoden lopussa lausuntokierroksella ollut suunnitelmaluonnos sisälsi vakavia puutteita.

”Kartoituksissa löytyneistä lain suojaa nauttivista luontotyypeistä on luonnoksessa huomioitu vain osa, osaa puolestaan esitetään hakattavaksi. Suunnitelma olisi tässä muodossa luonnonsuojelulain vastainen”, sanoo metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, joka on tehnyt Hossan alueella Metsähallitukselle Natura-luontotyyppien kartoituksia.

Hossan hakkuut ovat puhuttaneet toistuvasti. Talvella 2011 Metsähallitus oli aloittamassa hakkuut Natura-alueella boreaalisen luonnonmetsän luontotyypin tunnuspiirteet täyttävässä Variskankaan metsässä. Lainvastaiset hakkuut saatiin estettyä, kun luontojärjestöt nostivat asian julkisuuteen. Metsähallitus ehti kuitenkin jo tätä ennen rakentaa Variskankaalle metsäautotien.

Variskankaan hakkuukiista johti osaltaan siihen, että Metsähallitus käynnisti uudet luontokartoitukset Hossan alueella. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kartoitustuloksia ei olla valmiita kunnioittamaan.

”Samaan aikaan kun paikalliset asukkaat, matkailuyrittäjät ja Suomussalmen kunta vaativat yhteen ääneen Hossaan kansallispuistoa, Metsähallitus esittää alueelle lainvastaisia hakkuita. On selvää, että yhteiskunnan kokonaisetu olisi näin merkittävän paikallisen yhteisen näkemyksen kunnioittaminen ja Hossan hakkuista luopuminen”, sanoo Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Metsähallituksen hakkuut ovat olleet jatkuvasti kiistojen kohteena muuallakin Suomussalmella. Parhaillaan valmisteilla on laajoja hakkuita maakuntakaavassa virkistysalueeksi varattuihin Pesiöjärven saariin. Suomussalmen merkittävimpiin luontomatkailukohteisiin kuuluvassa Yli-Vuokin virkistysmetsässä on hakattu säännöllisesti järven rantoja, ekologisia yhteyksiä ja muita arvokkaita metsiä. Yli-Vuokissa aiotaan tänäkin talvena heikentää luontomatkailun mahdollisuuksia maisemia pilaavilla hakkuilla. ELY-keskuksen raportin mukaan Metsähallituksen hakkuut uhkaavat hävittää Suomussalmella elävän Suomen pohjoisimman liito-oravakannan kokonaan. Meneillään olevassa Kainuun luonnonvarasuunnitelman päivityksessä on laskettava hakkuumääriä selvästi, jotta metsätalous voidaan paremmin sovittaa yhteen muiden valtion metsiä koskevien lakisääteisten tavoitteiden kanssa.


Lisätiedot:
Jyri Mikkola
metsätalousinsinööri
puh. 040 037 2433

Lauri Kajander
metsävastaava, Luonto-Liitto
puh. 045 117 9610
lauri.kajander[at]luontoliitto.fi

Linkkejä:

- Valokuvia lain suojelemista Natura-luontotyypeistä, jotka on merkitty hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa metsätalouskäyttöön.

- Hossan hoito-ja käyttösuunnitelma.

- Ylä-Kainuu 19.2.2015 ”Myönteinen näkemys”.

- Metsäblogi Hossan edellisestä hakkuukiistasta (2.2.2012).

- HS 20.2.2015: Pesiöjärven saarien hakkuista uusi metsäkiista Kainuussa.

- Kainuun Sanomat 21.2.2015: Luonto-Liitto vaatii luopumaan Pesiöjärven saarihakkuista.

- Kainuun ELY-keskuksen raportti ”Liito-oravametsät katoamassa Ylä-Kainuussa – hakkuut uhkaavat lajin suojelua” (pdf, 12,5Mb).