Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Helsingin puistometsähakkuut rajusti ylimitoitettuja

Helsingin puistometsähakkuut rajusti ylimitoitettuja

HELSINGIN PUISTOMETSÄHAKKUUT RAJUSTI YLIMITOITETTUJA

Luonto-Liitto tiedottaa 12.11.2003

Kahden viime kesän kuivuuden vuoksi Helsingin kaupungin metsissä on kuollut jonkin verran koivuja, kuusia ja mäntyjä. Näitä ollaan nyt poistamassa kulkijoiden turvallisuuteen, maisematekijöihin ja hyönteistuhojen vaaraan vedoten. Luonto-Liitto pitää toimenpiteitä ylimitoitettuina ja kaupunkiluonnon kannalta haitallisina. Ensimmäisenä ollaan kaatamassa tänä kesänä heikentynyttä kuntoa osoittaneita koivuja. Lauttasaaressa ja Herttoniemessä puita on leimattu kirkkaanpunaisella täplällä poistettaviksi varsin raskaalla kädellä. Herttoniemessä hakkuita ollaan tekemässä jopa Vanhankaupunginlahden Natura-alueen läheisissä metsissä. Mikäli puuston kaatamisessa vedotaan kulkijoiden turvallisuuteen, on perusteltua kaataa sellaiset kuolleet puut, jotka ovat merkittävästi pituuttaan lähempänä kulkureittiä, ja jättää kaadetut puut maahan lahoamaan.

Maisematekijöihin vetoaminen on sikäli kyseenalaista, että pystyynkuolleet ja kaatuneet puut kuuluvat oleellisena osana mihin tahansa metsään täysin hoidettuja puistoja, kuten Esplanadin puisto, lukuunottamatta.

Käytettäessä hyönteis- ja sienituhoja metsänkäsittelyn perusteena vedotaan yleensä lähinnä lakiin metsän sieni- ja hyönteistuhoista joka ei kuitenkaan koske lehtipuita. Sillä suojellaan talousmetsiä, jollaisia kaupungin puistot eivät ole. Myöskään esim. Lauttasaaren tai Herttoniemen puistojen ympärillä ei ole talouskäytössä olevia metsiä, joten lakiin vedoten niissä pystyynkuolleille puille ei tarvitse tehdä mitään. Myös riski hyönteis- ja sienituhojen leviämisestä kuolleista ja heikentyneistä puista terveisiin puihin on hyvin pieni. Hyväkuntoiset koivut pääsääntöisesti kestävät kuoriaisten hyökkäykset. Koivun tuholaiset eivät juurikaan käy muiden puulajien kimppuun. Kuolleet, hyönteisten iskemät koivut ovat tärkeitä ravinnonlähteitä monille tikkalajeille, joten jättämällä puut metsiin saataisiin lisättyä luonnon monimuotoisuutta vaivattomasti.

Lahopuun on tutkimuksissa todettu olevan merkittävin yksittäinen piirre, joka erottaa luonnontilaisen ja luonnontilaisen kaltaisen metsän talousmetsästä. Peräti neljännes (n. 5000) metsälajistostamme on riippuvainen lahopuusta.

Lisätietoja:

Luonto-Liiton pääkaupunkiseudun metsävastaava Markku Koskinen, (09) 68 444 214

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,