Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Helsingin kaupunkistrategiaesitys lupaa hyvää lähiluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle

Helsingin kaupunkistrategiaesitys lupaa hyvää lähiluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle

Esitykseen on kirjattu monia toivoa herättäviä tavoitteita: esimerkiksi Stansvikinkallion asemakaava avataan uudelleenarvioinnille ja Keskuspuistoon ei aiota enää rakentaa.
Helsingin kaupunkistrategiaesitys lupaa hyvää lähiluonnolle ja luonnon monimuotoisuudelle

Kuva: Saku Knopp

Luonto-Liiton metsäryhmä on kampanjoinut usean kuukauden ajan Helsingin lähimetsien puolesta Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjassa. Kampanja on tuonut yhteen luonnon monimuotoisuudesta ja lähiluonnosta huolestuneiden ihmisten äänet. Nyt näyttää siltä, että huoli on kuultu. 

29.9.2021 klo 10 järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen julkisti kaupunkistrategiaesityksen vuosille 2021–2025. Kaupunkistrategia ohjaa kaupunginvaltuuston toimintaa koko toimikauden ajan. Kaupunginvaltuuston hyväksyntää vielä odottava esitys vaikuttaa lupaavalta. 

Kaupunkistrategiaesitykseen on kirjattu monia toivoa herättäviä tavoitteita ja linjauksia monimuotoisen lähiluonnon turvaamiseksi. Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön, luonnonsuojelualueita luvataan perustaa vähintään viisi vuosittain. Stansvikinkallion asemakaava avataan uudelleenarvioinnille, joka luvataan tehdä metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Metsien ja niittyjen verkostoa vahvistetaan, Keskuspuistoon ei rakenneta. 

Virkistys- ja luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen nimetään keskeisimmäksi tavoitteeksi ja kaupunkilaisten lyhyt matka lähiluontoon luvataan turvata.  

“Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että luonnon monimuotoisuus ja erityisesti metsät on huomioitu kaupunkistrategiassa. Toki jää nähtäväksi, miten strategiakirjaukset jalkautetaan, sillä kirjaukset antavat jonkin verran tulkinnanvaraa. Tästä on kuitenkin erittäin hyvä lähteä jatkamaan yhteistyötä kaupungin kanssa ja miettimään, miten kirjaukset toteutuvat käytännössä.”, sanoo Reija Mikkola Luonto-Liiton metsäryhmästä. 

“Kampanjassamme ei tarkastella yksittäisiä asemakaavoja, vaan luontoarvoja. Niiden suhteen kokonaisuus ratkaisee. Tärkeintä on, että luontoarvoiltaan merkittävät alueet säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä asemakaavarajojen ylikin.” painottaa Aino Juvonen Kaadetaan kaava -kampanjasta. 

Keskiviikkona 6.10. järjestetään seuraava Kaadetaan kaava, ei metsää! -mielenosoitus. Tule osoittamaan tukesi kampanjalle ja kannustamaan Helsingin kaupunkia jatkamaan yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden puolesta!  


Seuraa somessa:
www.facebook.com/metsaryhma
www.instagram.com/metsaryhma


Ota yhteyttä:

Aino Juvonen  
Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja  
Puh. 050 431 5337  

Ida Korhonen  
Luonto-Liiton Metsäryhmä 
Puh. 050 370 2907  

Reija Mikkola 
Metsävastaava, Luonto-Liiton metsäryhmä 
Puh. 045 370 2907